...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

3. číslo Lipeneckého zpravodaje

3. číslo Lipeneckého zpravodaje

Ve třetím čísle Lipeneckého zpravodaje, který právě míří do vašich schránek, naleznete rozhovor s novou starostkou a představí se vám i nová ředitelka mateřské školy. Dále se dočtete o novém pavilonu základní školy, uzavření ulice Českého červeného kříže a o stavebním povolení pro Natland. Nechybí ani reportáž z oslavy 100 let Tj Sokola Lipence.

Co se do zpravodaje nevešlo:

Krátké zprávy ze zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 7. zasedání 29. 4. 2019:

 • schválilo uzavření dodatku č. 4 na vícepráce v celkové ceně 1.523.043,- Kč (bez DPH) s firmou Subterra a.s. Praha na přístavbu Základní školy Lipence,

 • pověřilo místostarostku Ivanu Žákovou žádostí o návratnou bezúročnou půjčku z rozpočtu HMP ve výši 6 mil. Kč a dále žádostí o dotaci na přístavbu ZŠ, která bude vypsána pravděpodobně v červnu 2019,

 • zvolilo Mgr. Michala Zahradníka členem Rady MČ Praha-Lipence od 1. 5. 2019,

 • schválilo rozpočtový výhled na období 2020 až 2024 s předpokládanými příjmy od 24.915.000,- do 25.615.000,- Kč ročně a s přepokládanými výdaji mezi 22 a 23 mil. Kč ročně včetně kapitálových výdajů,

 • schválilo 2. úpravu rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu 2019 z důvodů zvýšení příjmů o 13.752.500,- Kč, výdajů o 16.105.100,- Kč a financování o 2.352.600,- Kč. Po 2. úpravě bude výše příjmů 50.110.300,- Kč, výdajů 53.962.900,- Kč a financování 3.852.600,- Kč,

 • schválilo 3. úpravu rozpočtu MČ na rok 2019 z důvodu zvýšení příjmů o 94 tisíc Kč, zvýšení výdajů o 5.866.000,- Kč, a financování o 5.772.000 Kč. Po 3. úpravě bude výše příjmů 50.204.300,- Kč, výdajů 59.828.900,- Kč, financování 9.624.600,- Kč,

 • neschválilo návrh na podání odvolání proti stavebnímu povolení na dvě ubytovací zařízení a sportovní klub v Oddechové ulici.

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 8. zasedání 20. 5. 2019:

 • schválilo účetní závěrku městské části Praha-Lipence za rok 2018 včetně šestnácti příloh, inventarizačních zpráv městské části a příspěvkových organizací a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

 • podpořilo podnět na změnu územního plánu pro území, na kterém stojí Velkotržnice Lipence, na funkční využití VN (nerušící výroba a služby), a to u plochy o výměře cca 43.000 m2 z funkčního využití SO (přírodní rekreační plochy a částečně urbanizované rekreační plochy) a u plochy o výměře cca 71.000 m2 z funkčního využití NL (louky, pastviny),

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na 9. zasedání 24. 6. 2019:

 • schválilo záměr odsvěření vodohospodářského majetku z učetnictví městské části na Hlavní město Prahu

 • schválilo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací MŠ Praha-Lipence za rok 2018:

  1. zůstatek z hlavní činnosti ve výši 31.275,62 Kč - 100% do rezervního fondu

  2. zůstatek z doplňkové činnosti ve výši 16.926 Kč - 60% Kč do fondu odměn a 40% do rezervního fondu

 • projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2018 a udělilo souhlas s celoročním hospodařením MČ Praha-Lipence za rok 2018

 • schválilo zvýšení kapacity ZŠ Praha-Lipence o 126 žáků na 420 žáků, kapacitu školní jídelny o 150 na 500 strávníků a kapacitu školní družiny o 10 žáků na 150 žáků

 • schválilo novou směrnici o zadávání veřejných zakákázek malého rozsahu s účinností od 1.7.2019

 • vzalo na vědomí rozhodnutí Rady o návrhu výše základního koeficientu (dle §11 odst.3, písm. a) zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí) a odsouhlasilo navrhnout v rámci připomínkového řízení k vyhlášce hl.m. Prahy jeho výši v hodnotě 3,5 a místního koeficientu v hodnotě 2

 • schválilo 5. dodatek smlouvy s firmou Subtterra, a.s.

(lve)

Krátké zprávy z rady

 • Rada v pondělí 3. června mimo jiné rozhodla o tom, že předloží zastupitelstvu k projednání:

- návrh na předání kanalizační a vodovodní sítě do správy hlavního města Prahy („odsvěření“),
- novou směrnici o veřejných zakázkách, podle které se MČ řídí při zadávání zakázek malého rozsahu,
- podnět na změnu územního plánu v lokalitě Na Lhotkách, který se týká pozemků o výměře cca 3300 m2.

Rada dále rozhodla, že:
- objedná dokumentaci skutečného provedení přístavby ZŠ v tiskové a elektronické podobě, která je nutná ke kolaudaci, za 71.500,- Kč od projekční kanceláře City Work s.r.o.,
- uvolní finanční dar ve výši 20.000,- Kč Modelklubu na podporu leteckomodelářských akcí v roce 2019,
- vyhlásí výběrové řízení na vypracování strategického plánu rozvoje městské části.

 • Rada ve čtvrtek 13. června:

- schválila výběr dodavatele studničního vrtu v areálu TJ Sokol
- navrhla zastupitelstvu k projednání změnu základního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
- postoupila zastupitelstvu k projednání podnět na změnu územního plánu v lokalitě K Průhonu
- schválila program jednání zastupitelstva dne 24. června 2019

(mv)

Přílohy

Lipenecký zpravodaj 3/2019

Lipence zpravodaj 3-2019 16-7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,7 MB
Datum vložení: 26. 7. 2019 0:55
Datum poslední aktualizace: 26. 7. 2019 11:50
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy