...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Dětské hřiště, workouthové hřiště, víceúčelové hřiště a pumptracková dráha jsou od 12. 04. 2021 otevřeny.

MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení

MČ Praha-Zbraslav

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje dne 24. 3. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referentka/referent Odboru kanceláře tajemníka

Druh – příklad náplně práce:
administrativní práce pro Odbor kanceláře tajemníka, komunikace s veřejností, zajišťování prezentace a propagace MČ Praha-Zbraslav, administrace oficiálního webového portálu MČ Praha-Zbraslav, správa profilů na sociálních sítích (Facebook atd.), správa hlášení občanům prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a dalších komunikačních nástrojů, zajištění tiskových výstupů MČ Praha-Zbraslav

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

Platové zařazení:
9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Předpokládaný termín nástupu:
od 1. 5. 2021, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:
celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce

Požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo vysokoškolské vzdělání
 • výhodou praxe v oblasti státní správy a samosprávy nebo v oblasti public relations
 • výborné ovládání českého jazyka a výborný psaný projev podmínkou
 • výborná znalost práce na PC, orientace na internetu
 • zkušenost práce se sociálními sítěmi
 • výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, flexibilita, ochota učit se novým dovednostem
 • jazykové znalosti (AJ/NJ) výhodou
 • znalost místních reálií výhodou
 • fotografické dovednosti výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady a ukázky práce:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nabízíme:
Stabilní pracovní prostředí, osobní ohodnocení, odměny, stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou, průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 26. 4. 2021 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy  „VŘ – Referentka/referent Odboru kanceláře tajemníka“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Praha-Zbraslav dne: 24. 3. 2021

Přílohy

VŘ - referent Odboru kancelář tajemníka - PR - 22. 3. 2021 - ok.docx

VŘ - referent Odboru kancelář tajemníka - PR - 22. 3. 2021 - ok.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 46,43 kB
Datum vložení: 29. 3. 2021 20:00
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2021 20:53
Autor: Lukáš Veselý

Užitečné odkazy