...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Do 22. 1. 2021 je na území České republiky vyhlášen nouzový stav“

Do 22. 1. 2021 jsou omezeny úřední hodiny Úřadu MČ Praha–Lipence: PO 13-18, ST 8-13

MČ Velká Chuchle vyhlašuje výběrové řízení

mcchuchle

Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje dne 5. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru smluv, daní a poplatků

Místo výkonu práce: MČ Praha – Velká Chuchle
Termín nástupu: 1.4.2021 nebo 1.5.2021
Platová třída: 8
Pracovní poměr na dobu: neurčitou
Pracovní úvazek: 40 hod./týden

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan ČR popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností.

Další požadavky:

požadované vzdělání
min. SŠ s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření výhodou), zkouška ZOZ „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“ výhodou
požadované znalosti
činnost ve veřejné správě vítána, uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), orientace na internetu a intranetu, praxe v oblasti pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků a hrobových míst výhodou
další dovednosti, schopnosti
schopnost samostatné práce, odpovědné rozhodování a dobrá komunikativnost, pečlivost, flexibilita a odolnost vůči stresu

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději do dne 15.3.2021 do podatelny ÚMČ na adresu:
Úřad městské části Praha – Velká Chuchle U Skály 262/2
159 00 P r a h a 5 - Velká Chuchle
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent/ka odboru smluv, daní a poplatků - neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nevybrat nikoho z přihlášených uchazečů k sepsání pracovního poměru.

Přílohy

VYHLÁŠENÍ VŘ - odbor SDaP - 2021.pdf

VYHLÁŠENÍ VŘ - odbor SDaP - 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,44 kB
Datum vložení: 5. 1. 2021 22:46
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2021 22:58
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy