...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Odstranění přerostlé zeleně přesahující do přilehlé pozemní komunikace

Odstranění přerostlé zeleně přesahující do přilehlé pozemní komunikace 1

Úřad MČ Praha–Lipence se jako každoročně obrací na občany vlastnící pozemky přilehlé k pozemním komunikacím, aby provedli ořezání a odstranění přerostlé zeleně z jejich pozemků, která zasahuje do chodníků, komunikací nebo zakrývá dopravní značení.

Tato povinnost pro majitele přilehlých pozemků vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je výslovně uvedeno, že péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků, přičemž podle ustanovení § 507 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní komunikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je povinností vlastníka. Proto vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, znemožňuje či omezuje průchod po chodníku, případně zakrývá dopravní značení, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.

Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou pozornost pravidelné údržbě své zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti občanů a provozu na komunikacích.

Všem děkujeme za vstřícnost, pochopení a spolupráci.

Datum vložení: 9. 7. 2021 20:10
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2021 20:16
Autor: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy