...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Na území České republiky je do 27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ÚMČ Praha-Lipence

Městská část Praha–Lipence, Úřad městské části Praha–Lipence vyhlašuje dne 27. listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Pracovní poměr na dobu:     neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek:                    plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce:              Praha
Termín nástupu:                     01. února 2021 nebo dle dohody
Platové zařazení:                   4. platová třída podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
                                                  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
                                                  a správě v platném znění

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje podmínky:

- občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let

- dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání

- držitel řidičského oprávnění min. skupiny „B“

- způsobilost k právním úkonům

- trestní bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení uchazeče

- datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu uchazeče

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, jde-li o cizího státního příslušníka

- telefonní spojení a e-mailovou adresu

- datum a podpis

K přihlášce je nutné přiložit:

- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšší dosažením vzdělání

- osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na podatelnu Úřadu MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence

nejpozději do 12:00 hod. dne 08. ledna 2021

Obálku s přihláškou viditelně označit: „Výběrové řízení – pracovník“

Případné informace poskytne:

tajemník úřadu MČ Praha – Lipence Ing. Petr Jindra tel.: 257 924 350

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv k jeho průběhu.

Přílohy

Výběrové řízení pracovník zeleň.pdf

1735 - Výběrové řízení pracovník zeleň.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,11 kB
Datum vložení: 27. 11. 2020 12:49
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2020 12:51
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 193
TÝDEN: 1166
CELKEM: 199561

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Užitečné odkazy