...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Pozvánka na 17. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou dne 09. září. 2020, že svolává na pondělí 21. září 2020 od 18.00 hodin 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

1.       Zahájení
2.       K zápisu z 16. zasedání zastupitelstva ze dne 22. 06. 2020
3.       Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva
4.       Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 17. zasedání
5.       Volba výboru pro návrh usnesení 17. zasedání
6.       Dotazy občanů – 30 minut
7.       Informace o výběrovém řízení na dodavatele Strategického              plánu rozvoje Lipenců
8.       Informace o průběhu přípravy intenzifikace ČOV Lipence
9.       Změny územního plánu
10.     Kupní smlouva Studio Invest
11.     Žádost o odkup pozemku
12.     4. úprava rozpočtu MČ Praha – Lipence
13.     Schválení darovací smlouvy 
14.     Informace o sociálních službách
15.     Dílčí převzetí inženýrských sítí Lipenecký statek
16.    Petice občanů ulice Pod Cukrákem
17.    Různé
18.     Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva
19.     Závěr 17. zasedání Zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence

V Praze dne 10. 09. 2020                                                                                              

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka            

Přílohy

Pozvánka na 17. jednání ZMČ 2020.doc

Pozvánka na 17. jednání ZMČ 2020.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42 kB
Datum vložení: 10. 9. 2020 19:49
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2020 20:01
Autor: Lenka Kadlecová

Užitečné odkazy