...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

SLAVNOST ROVNODENNOSTI NA SOUTOKU

SOUTOK - Slavnosti rovnodennosti

Projekt SOUTOK bude zahájen Slavností rovnodennosti 22. září 2021. Od úsvitu do západu Slunce soutok oživí program místních kulturních spolků i práce AMU.

Setkání širokého spektra místních aktérů s tvůrci projektu pomůže naladění se na stejnou frekvenci a pokračování v jejich dialogu. Obě strany se mohou navzájem obohatit svými zkušenostmi a být si zdrojem inspirace ve vztahu ke krajině a v plánování budoucnosti lokality soutoku Vltavy a Berounky, která se má v budoucnu proměnit v příměstský park.

Dopoledne budou zajištěny výpravy do divočiny pro školní skupiny a odpoledne zábavně naučný program pro širokou veřejnost. Smysly příchozích potěší zvuková brána pod Lahovickým mostem, proces fotografování soutoku speciálními technickými postupy a vystoupení místních kulturních uskupení kombinované s informacemi o budoucnosti soutoku. Do tajů špičky soutoku, kde se vlévá Berounka do Vltavy, návštěvníky zasvětí i jeho jediný obyvatel – chovatel koní – Josef Absolon.

IPR, AMU a VŠE společně oživují SOUTOK Berounky a Vltavy

V Praze u soutoku řek Vltavy a Berounky má vzniknout nový příměstský park. V současnosti zde probíhá tzv. Interpretace aspektů krajiny SOUTOK, projekt podpořený Technologickou agenturou ČR (TA ČR), který usiluje o navázání vztahu návštěvníků k přírodě. Jeho cílem je prohloubit vnímání krajiny, přinést návštěvníkům přímý zážitek přírody, poukázat na důležitost údolí řek a tím vyzdvihnout jejich lokální a národní význam. Projekt má za cíl najít způsob, jak prostřednictvím umění obohatit ekologické a krajinné aspekty území o kulturně-historická témata, a jak je sdílet s veřejností.

V rámci projektu bude vytvořeno 5 interpretačních center (IC) na 5 různých místech v krajině. Centra budou pojata formou interaktivních výstav, performancí, divadel či jiného umění, které budou mít na starosti studenti AMU a VŠE. Témata jsou “Člověk a diverzita příměstské krajiny”, “Živá řeka - řeka říká”, “Koloběh vody v krajině”, “Pastva a nová divočina”“Krajina jako duchovní prostor”. Prohlídkou provede účastníky mediátor – umělec nebo odborník. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, v němž člověk přestává sledovat pouze jednu z funkcí území, jako je například rekreace, sport, hospodářské využití apod. Naopak usiluje o vytvoření platformy, skrze kterou navazuje, znovu objevuje a rozšiřuje svůj vztah ke krajině v celkovém měřítku. Na tomto základě budou interpretační centra iniciovat proces objevování, intelektuálního a emocionálního propojení návštěvníků s místem a lokální komunitou.

V této souvislosti vznikne 5 edukativních programů, které budou vázány k jednotlivým zastavením, umožňujících intenzivnější vnímání krajiny a současně zprostředkují návštěvníkům historii místa. Programy budou koncipovány tak, aby se mohly odehrávat nezávisle na sobě i v jiných lokalitách. Ke každému z nich bude vytvořena metodika, vzdělávací́ materiály, doprovodné prezentace a vzdělávací́ pomůcky. Projekt tímto reaguje na celosvětový fenomén "nature deficit-disorder“ (R. Louv), který poukazuje na souvislost mezi poruchami zdraví (sociálními, psychickými i fyzickými) a ztrátou kontaktu s přírodou.

"Interpretační centra vnímáme jako taková venkovní uživatelská rozhraní. Jsou malým bodem, který otevírá bránu k velkému území. Jejich ztvárnění a informace, které nesou, jsou pro nás velkou výzvou pro aplikaci osvědčených UX principů a designérských metod orientovaných na člověka ve spojení s uměleckým pohledem našich kolegů z AMU." komentuje Zdeněk Vondra, manažer komunikace Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Hlavním výstupem projektu bude Zobecněná metodika pro Interpretaci aspektů krajiny, jejímž obsahem bude návod, jakým tvůrčím způsobem interpretovat sociologické, přírodovědné, kulturně-historické, ekologické a ekonomické aspekty území. V kontextu navrhovaných změn krajiny budou návrhy ztvárněny ve třech časových rovinách – minulé, přítomné a budoucí.

Tvorba IC je součástí Projektu Soutok (IPR Praha), který dlouhodobě usiluje o sjednocení plánů rozvoje městských částí, aktivit vlastníků pozemků, spolků, zájmových komunit, obyvatel a uživatelů za účelem vytvoření příměstského parku, které má obrovský význam v ekologii a udržitelném rozvoji Prahy. “Příměstský park Soutok v Praze by měl plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi. Cílem je, aby v této příměstské krajině vzniklo místo, které se stane součástí života místních obyvatel i ostatních Pražanů, dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Cílem metodiky je zároveň použitelnost i v jiných lokalitách mimo Soutok. Projekt bude obsahovat odpovědi na otázky:

  • Jak využít umělecké metody/postupy v rámci agendy územního rozvoje?
  • V jaké fázi územního rozvoje je použít?
  • Jaké další vstupy jsou k územnímu rozvoji potřeba?

Do projektu, který nese oficiální název Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd, se v rámci páté veřejné soutěže v Programu ÉTA Technologické agentury ČR společně zapojí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody Beleco a.s. a program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (EVVO/MHMP).

Přílohy

SOUTOK slavnost rovnodennosti.pdf

SOUTOK slavnost rovnodennosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 477,98 kB
Datum vložení: 13. 9. 2021 9:11
Datum poslední aktualizace: 13. 9. 2021 9:17
Autor: Pavlína Píchová Katedra multimédií VŠE

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy