...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Změny místních poplatků

Změny místních poplatků

Vážení spoluobčané, správce poplatků si Vás dovoluje informovat, že s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů a pobytu

Místní poplatek ze psů

Končí evidence čipovaných a tetovaných psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP), a tím i úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech, následujících po roce, kdy byl pes v této evidenci zaregistrován. Registrační karty, které budou na MHMP doručeny do 31. 12. 2021, budou do současné evidence řádně zařazeny a správce poplatku úlevu poskytne.

S případnými dotazy se můžete obracet na úřad Praha-Lipence, oddělení místních poplatků, Blanka Raková, tel. 257 921 167,

 e-mail: rakova@mclipence.cz

Chovatelé psů budou po 1. 1. 2022 prozatím moci prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla čipů svých psů do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích provozovaných soukromými subjekty. To však chovatelé nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů jejich psů do centrální evidence psů (CEP), poté, co bude spuštěna. Veškeré informace k této evidenci budou zveřejněny na webu Státní veterinární správy.

Samozřejmě, je třeba připomenout, že již od 1. 1.  2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny, očipovány. V opačném případě hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty. Jelikož musí být každý pes označen, očipován, nebude majiteli psa při přihlášení k místnímu poplatku, nebo ztrátě původní známky od 1. 1. 2022 vydána nová psí známka.

Celé znění této vyhlášky č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů naleznete na našich webových stránkách praktické informace - potřebuji si zařídit – přihlášení a poplatky ze psů, nebo na stránkách hlavního města Prahy – vyhlášky a nařízení

Místní poplatek z pobytu

Zvyšuje se sazba poplatku na 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Rozšiřuje se možnost osvobození u zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, osob doprovázejících osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, a to i v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro to, aby jejich pobyt byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

S případnými dotazy se můžete obracet na úřad Praha-Lipence, oddělení místních poplatků, Blanka Raková, tel. 257 921 167,

e-mail: rakova@mclipence.cz

Celé znění této vyhlášky č. 18/2019 Sb., hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů naleznete na našich webových stránkách praktické informace - potřebuji si zařídit – místní poplatek z pobytu, nebo na stránkách hlavního města Prahy – vyhlášky a nařízení.

Datum vložení: 30. 12. 2021 21:41
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2021 22:10
Autor: Blanka Raková

Užitečné odkazy