...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat dotazy tykající se MČ Praha-Lipence, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Dotazy na Zastupitelstvo a Radu MČ Praha-Lipence pokládejte zde

Níže vyplňte krátký formulář

Autor:         
Datum vložení: 8. 3. 2021

Dobrý den pane Mráz,

reaguji na Váš dotaz ohledně z webových stránek MČ Praha-Lipence bourání objektu „Restaurace U Kubíčků“. Majitel objektu oznámil stavebnímu úseku zdejšího úřadu provádění sanačních a zabezpečovacích prací. Doložil statický posudek, že stavba není způsobilá plnit svůj účel.

Úřad MČ Praha-Lipence nemá ve své gesci stavebního odbor k vedení stavebního řízení. K výkonu této činnosti je věcně příslušný Úřad MČ Praha 16, Odbor dopravy, výstavby a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín.

Ing. Petr Jindra, 11. 3. 2021
Autor:                
Datum vložení: 7. 3. 2021

Dobrý den paní Cimlerová,

 

k Vašemu dotazu z webových stránek MČ Praha-Lipence sděluji, že Usnesením vlády č. 216, ze dne 26. 02. 2021, bylo v bodě XI. důrazně doporučeno provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

V návaznosti na krizové opatření vlády zaslala dne 01. 03. 2021 Hygienická stanice hl. m. Prahy upřesňující dopis na Magistrát hl. m. Prahy, kterým upřesňuje podmínky, za jakých lze dětská hřiště provozovat. Tento dopis Vám zasílám v příloze.

Vzhledem k tomu, že tyto uvedené podmínky provozu dětského hřiště v Lipencích nejsou splněny je dětské hřiště minimálně po dobu platnosti usnesení vlády č. 216 uzavřeno.

Jeho otevření bude záviset na dalších rozhodnutích vlády a případných hygienických opatření.

Ing. Petr Jindra, 8. 3. 2021
Autor:           
Datum vložení: 4. 2. 2021

Dobrý den, pane Dušku,

Cesta podél Berounky je ve vlastnictví městské části jen kus za křižovatku s polní cestou vedoucí k pastvinám a tuto část se snažíme v rámci našich možností udržovat. Nejhorší úsek má třináct různých soukromých vlastníků a dále směrem k ulici Pod Jezem podle katastrální mapy cesta úplně mizí.
Městská část by neměla investovat do soukromých pozemků. V tomto případě jsou ale vedeny jako komunikace a po dohodě se všemi vlastníky by to bylo možné.
Zatím jsme tuto cestu navrhli v rámci parku Soutok jako důležitou cyklotrasu. Je to jedna z možností, jak cestu opravit a zlegalizovat z prostředků hlavního města Prahy.

Mgr. Lenka Kadlecová, 5. 3. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 22. 2. 2021

O situaci na břehu řeky Berounky  mezi Černošickou lávkou a osadou Kazín víme. Po dohodě s Městskou policií, jsou sem směřovány jejich hlídky a to i hlídky na koních, které zde provádí průběžné kontroly. Co se týče „polní cesty“ označené jako U Berounky v úseku od ulice Nad jezem až k ulici K Černošicím, tak tato povětšinou vede po pozemcích soukromých vlastníků, stejně tak jako pozemky kolem řeky Berounky. Na těchto pozemcích MČ Praha-Lipence ze svého postavení nemůže osobám omezovat či zakazovat pohyb či pobyt.

MČ Praha - Lipence nemá ze zákona oprávnění vydat obecně závaznou vyhlášku, tak jako např. obec Černošice. K vydávání obecně závazných vyhlášek je oprávněn na území hl. m. Prahy, pouze Magistrát hl. m. Prahy.

Na základě Vašeho podnětu byla opětovně požádána Městská policie, aby ve zvýšené míře situaci kontrolovala a zjištěné přestupce postihovala a to, ne jen formou domluvy.

Ing. Petr Jindra, 24. 2. 2021
Autor:              
Datum vložení: 23. 2. 2021

K Vašemu dotazu ohledně bourání budovy Restaurace U Kubíčků, tak majitel objektu oznámil, že vzhledem k technickému stavu, kdy budova vystavěná ve 30. letech minulého století prošla několika povodněmi, došlo postupem času k narušení statiky objektu, který je částečně zděný a částečně s dřevěnou konstrukcí, napadenou dřevomorkou a dřevokaznými houbami, což mělo za následek propadnutí stropu 1. NP a vytržení stropních trámů z obvodového zdiva. Proto majitel zahájil zabezpečovací a sanační práce, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob.

Ing. Petr Jindra, 24. 2. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 17. 2. 2021

Dobrý den paní Jiroušová,

Problematika navýšení svozu a počtu nádob na tříděný odpad je dlouhodobě diskutována a řešena s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskými službami, které svozy zajišťují.

Výsledkem jednání je že od března 2021 dojde k naplnění maximální kapacity počtu svozů nádob na tříděný odpad v katastru MČ Praha-Lipence, ze strany Pražských služeb. Dále průběžně od března dojde na většině míst (včetně stanoviště konečné zastávky MHD č. 243 Kazín) k navýšení počtu nádob na tříděný odpad o jednu nádobu na „PAPÍR“ či „PLAST“

Ing. Petr Jindra, 22. 2. 2021
Autor:              
Datum vložení: 11. 11. 2020

Dobrý den paní Ekartová,

k Vašemu dotazu ohledně příjezdu VOK na bioodpad, jsem ověřoval na Magistrátu hl. m. Prahy, na Odboru ochrany životního prostředí, Oddělení odpadů, kdy mi bylo sděleno, že k žádnému omezení svozu nedochází a svou VOK na bioodpad bude probíhat podle harmonogramu.

Ing. Petr Jindra, 12. 11. 2020
Autor:                
Datum vložení: 13. 10. 2020

Dobrý den pane Veselý,

K Vaší otázce na webových stránkách MČ Praha - Lipence ohledně dodávek obědů dotovaných MČ Praha - Lipence pro seniory žijící v MČ Praha - Lipence Vám sděluji, že v rámci revizí uzavřených smluv s dodavateli, bylo zjištěno, že podmínky jednotlivých dodavatelů nebyly zcela stejné a ne všichni dodavatelé doložili požadované dokumenty a hygienické doklady osvědčující způsobilost k přípravě jídel z hygienického hlediska.

Rovněž bylo třeba vyjasnit zda uvedené služby spadají do gesce zákona o zadávání veřejných zakázek či nikoliv, jak bylo rozebíráno na jednání Zastupitelstva MČ Praha - Lipence na jaře 2020.

Po vyjasnění všech otázek a vzhledem k tomu, že smlouvy s dodavateli obědů končí ke dni 30. 10. 2020, byla od 14. 08. 2020 do 30. 09. 2020 uveřejněna „Výzva“ pro zájemce o dodávky dotovaných obědů a došlo k informování dodavatelů stávajících.

Ze současných dodavatelů na výzvu reagovala spol. VORECH spol. s r.o., a Ivo Synek, Jídelna ÚJP - p. Vašák neprojevil zájem a spol. Jídlo Letí s. r.o. dne 30. 09. 2020 sdělila, že nemá zájem dále pokračovat v dodávkách obědů.

Důvody proč spol. Jídlo Letí nemá dál zájem pokračovat v dodávkách obědů pro seniory není MČ Praha - Lipence známa. MČ Praha - Lipence nemůže zasahovat do podnikatelských vztahů a tvorby cen obědů.

MČ Praha - Lipence jasně deklaruje, výši a podmínky za kterých poskytuje příspěvek pro seniory.

Ing. Petr Jindra, 20. 10. 2020
Autor:                
Datum vložení: 16. 10. 2020

Dobrý den, pane Stojanove,

Děkujeme za logický postřeh. Omlouváme se za nepřesnou formulaci, která měla správně být:   ... na dosah od centra hlavního města.
Diskuzi o odtržení Lipenců od Prahy jsme tímto rozhodně rozpoutat nechtěli. Zvláště když Program koordinátorů participace financuje Praha a Lipence v něm mají dva další projekty závislé na finančním přispění Magistrátu.

Lenka Kadlecová, 20. 10. 2020
Autor:               
Datum vložení: 30. 9. 2020

Dobrý den,

Reklamace ulice K Průhonu byla projednána s mandatářem i se zhotovitelem a na jaře příštího roku bude tento úsek opraven.

Ivana Žáková, 17. 10. 2020

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy