...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Bioodpad VOK

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou přistavovány na stanoviště v ulici K Průhonu, parkoviště Dolní Černošice a v ulici Oddechová (otočka autobusu 243 – Kazín)

Kontejnery jsou přistavovány  na stanoviště  podle plánovaných termínů  a kontejner je na stanovišti ponechán do jeho naplnění, max. 3 hodiny.

Do VOK na bioodpad se může ukládat: Odpad ze zahrad, listí, tráva, větve, kuchyňský odpad rostlinného původu.

V žádném případě nesmí bioodpad obsahovat živočišné zbytky.

Harmonogram svozu 1. pololetí 2021

17. 4. K Průhonu 13-16
24. 4. Dolní Černošice 13-16

Harmonogram svozu 2. pololetí 2021

Stanoviště ulice K Průhonu:
Sobota 11. září 2021 09:00 - 12:00 hod.
Sobota 09. října 2021 09:00 - 12:00 hod. *)
Sobota 13. listopadu 2021 09:00 - 12:00 hod. *)

Stanoviště Dolní Černošice – parkoviště:
Sobota 18. září 2021 13:00 - 16:00 hod.
Sobota 16. října 2021 09:00 - 12:00 hod. *)

Stanoviště Kazín, Oddechová – konečná st. autobusu 243:
Sobota 04. září 2021 09:00 - 12:00 hod.
Sobota 16. října 2021 13:00 - 16:00 hod. *)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) termíny jsou schváleny a odsouhlaseny svozovou společností, ale Magistrát hl. m. Prahy dosud nepotvrdil

Užitečné odkazy