...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Žádosti o informace

Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Žádost nemusí být podepsána elektronickým podpisem. 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Úřad Městské části Praha-Lipence zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na elektronické úřední desce 
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 • Ústně
  osobně na úřadě Městské části Praha-Lipence v úředních dnech a v úředních hodinách: 
  telefonicky na tel. č.: 257 921 167
 • Písemně
  na adrese: Úřad Městské části Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5
  faxem na fax. č.: 257 922 641
 • Elektronickou poštou
  e-mail:  urad@mclipence.cz
  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Podle zákona jsou obce povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou  těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

2021

Informace dle z. č. 106 - Čížek.pdf

Informace dle z. č. 106 - Čížek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,39 kB
Vloženo: 28. 6. 2021

Informace dle z. č. 106 - Ing. Čížek.pdf

Informace dle z. č. 106 - Ing. Čížek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 472,49 kB
Vloženo: 18. 6. 2021

Informace dle z. č. 106 - Perstická.pdf

Informace dle z. č. 106 - Perstická.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,08 kB
Vloženo: 11. 3. 2021

Poskytnutí informací dle z. č. 106 - Moska.pdf

Poskytnutí informací dle z. č. 106 - Moska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,91 kB
Vloženo: 4. 3. 2021

Poskytnutí informací zák. č. 106 - Lidinská.pdf

Poskytnutí informací zák. č. 106 - Lidinská.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 217,03 kB
Vloženo: 2. 3. 2021

Poskytnutí informací dle z. č. 106 - Kubečka.pdf

Poskytnutí informací dle z. č. 106 - Kubečka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,33 kB
Vloženo: 24. 2. 2021

Informace dle z.č. 106 - Moska.pdf

Informace dle z.č. 106 - Moska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,85 kB
Vloženo: 22. 2. 2021

2020

Odpověď dle zák. č. 106 1999 Sb. Mgr. Moska.pdf

Odpověď dle zák. č. 106 1999 Sb. Mgr. Moska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,26 kB
Vloženo: 3. 11. 2020

Odpověď dle z. č. 106 - Edge Reality.pdf

1453 - Odpověď dle z. č. 106 - Edge Reality.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Vloženo: 12. 10. 2020

Odmítnutí informací Štěpánek dle zák. č. 106 1999

Odmítnutí informací Štěpánek dle zák. č. 106 1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,53 kB
Vloženo: 19. 8. 2020

Žádost dle z. č. 106 1999 Sb. Hrubá

Žádost dle z. č. 106 1999 Sb. Hrubá.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,44 kB
Vloženo: 2. 7. 2020

Štěpánek - poskytnutí informací dle z. č. 106

Štěpánek - poskytnutí informací dle z. č. 106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,59 kB
Vloženo: 21. 5. 2020

Jurke -poskytnutí informací dle z. č. 106 1999

Jurke -poskytnutí informací dle z. č. 106 1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,73 kB
Vloženo: 24. 4. 2020

Odpověď 106-Martinkova

Odpověď 106-Martinkova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,83 kB
Vloženo: 6. 4. 2020

Odpověď § 106 - AK Řanda Havel.pdf

Odpověď § 106 - AK Řanda Havel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 989,61 kB
Vloženo: 21. 3. 2020

Dotaz a odpověď 106 - Kábelová

_processed_Odpověď a dotaz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,41 kB
Vloženo: 11. 3. 2020

Informace podle zákona 106 - Mareš

106 Mareš.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,15 kB
Vloženo: 4. 3. 2020

Informace podle zák.106-1999Sb. Jana Krouman

Informace podle zák.106-1999Sb. Jana Krouman.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,01 kB
Vloženo: 19. 2. 2020

Informace podle zák.106-1999Sb. AMA s.r.o.

_processed_106 AMA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,48 kB
Vloženo: 19. 2. 2020

odpověď 106 Čížek.pdf

_processed_odpověď 106 Čížek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,3 kB
Vloženo: 14. 2. 2020
Zobrazeno 1-20 ze 66

Užitečné odkazy