...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) v pátek 1. 7. 2022 od 11:00 do 20:00 hodin

Žádosti o informace

Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Žádost nemusí být podepsána elektronickým podpisem. 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Úřad Městské části Praha-Lipence zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na elektronické úřední desce 
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 • Ústně
  osobně na úřadě Městské části Praha-Lipence v úředních dnech a v úředních hodinách: 
  telefonicky na tel. č.: 257 921 167
 • Písemně
  na adrese: Úřad Městské části Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5
  faxem na fax. č.: 257 922 641
 • Elektronickou poštou
  e-mail:  urad@mclipence.cz
  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Podle zákona jsou obce povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou  těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

2017

Informace podle zákona č.106/1999 Sb.- příloha zprávy o finanční kontrole

Informace podle zákona 106-1999Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,27 kB
Vloženo: 23. 3. 2017

Informace podle zákona č.106/1999 Sb.-počet zaměstnanců ÚMČ

Informace podle zákona 106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,5 kB
Vloženo: 21. 2. 2017

2016

Žádost o informaci-EKOPORT z.s. Kladno - odpověď

Ekoport z.s.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,7 kB
Vloženo: 10. 11. 2016

Žádost o informaci-EKOPORT z.s. Kladno, ČOV příloha

Žádost o informace ČOV_priloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 342,04 kB
Vloženo: 10. 11. 2016

Žádost o informaci-Transparency International-ČR, o.p.s.

Žádost o informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 498,2 kB
Vloženo: 8. 9. 2016

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.: Žádost č.j. 562 5/16 územní plán

Žádost č.j. 562 5-16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,16 kB
Vloženo: 14. 6. 2016

Informace podle zákona č. 106/1999Sb.:Žádost č.j. 561 5/16 územní plán

Žádost č.j. 561 5-16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,98 kB
Vloženo: 14. 6. 2016

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Informace podle zákonač. 106 1999 Sb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 464,69 kB
Vloženo: 22. 3. 2016

2015

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

informace podle 106 Heagl, s.r.o.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 596,32 kB
Vloženo: 17. 3. 2016

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

informace podle 106 Právo ve veř.zájmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,58 kB
Vloženo: 17. 3. 2016

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

informace podle 106 Business Media.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 725,71 kB
Vloženo: 17. 3. 2016

2014

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

informace podle 106 Vedral.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,83 kB
Vloženo: 17. 3. 2016

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999Sb.

informace podle 106PIHRT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 318,51 kB
Vloženo: 17. 3. 2016

Odpověď na žádost - Business Media CZ, s.r.o.

Odpověď .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,89 kB
Vloženo: 18. 2. 2014

Žádost o poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb.- Business Media CZ

žádost o poskytnutí informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,46 kB
Vloženo: 18. 2. 2014

Odpověd na žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 2.strana

2.strana .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,9 kB
Vloženo: 17. 2. 2014

Odpověd na žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 1.strana

Poskytnutí informace z.106-1999Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 343,23 kB
Vloženo: 14. 2. 2014
Zobrazeno 61-77 ze 77

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy