...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 100/7-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 13. července 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Michal Zahradník, Ivana Žáková
on-line: Martin Vanko
Omluven: tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 8:15 hodin do 9:30 hodin dne 13. července 2022.

Ke stažení:

Program

A. Nové

100/1 Zpráva o sponzorských darech ZŠ Lipence za rok 2021

Ředitelka ZŠ Lipence Mgr. Jitka Krůtová předkládá Radě MČ Praha-Lipence „Zprávu o sponzorských darech za období roku 2021“, ze dne 6. 1. 2022. Za rok 2021 ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary v celkové výši 162 635,91 Kč.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí „Zprávu o sponzorských darech za rok 2021“, ze dne 6. 1. 2022, kdy ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary ve výši 162 635,91 Kč.

100/2 Zpráva o sponzorských darech ZŠ Lipence za 1. pololetí roku 2022

Ředitelka ZŠ Lipence Mgr. Jitka Krůtová předkládá „Zprávu o sponzorských darech za období leden–červen 2022“, ze dne 7. 7. 2022. Za 1. pololetí roku 2022 ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary v celkové výši 66 519,- Kč, z toho 33 159,- Kč v podobě movitých darů a 33 000,- Kč v podobě finančního příspěvku.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí „Zprávu o sponzorských darech za období leden–červen 2022“, ze dne 7. 7. 2022. Za 1. pololetí roku 2022 ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary v celkové výši 66 519,- Kč.

100/3 Odměna ředitelce ZŠ Lipence

Zástupkyně ředitelky ZŠ Lipence předkládá Radě MČ Praha-Lipence k odsouhlasení odůvodněnou žádost o souhlas s vyplacením odměny ředitelce ZŠ Praha-Lipence, evidovanou pod Č.j.:1130/7-2022, za 2. pololetí školního roku 2021/2022.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s vyplacením odměny za II. pololetí školního roku 2021/2022, ředitelce ZŠ Lipence, ve výši uvedené v odůvodněné žádosti ze dne 8. července 2022, evidované pod č. j. 1130/7-2022.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

100/4 Koordinátor participace

Dne 1.6. 2022 RHMP prodloužila program Koordinátorů participace do 31.12.2022. Do programu byla zařazena i MČ Praha-Lipence. Původní koordinátor pan Leo Steiner, kterého sdílela naše MČ se Zbraslaví, skončil na této pozici na konci dubna 2022. Od 15.7. 2022 na pozici koordinátora měl nastoupit pan Mgr. Martin Forejt.

Z důvodu vytíženosti na jiném projektu se pan Mgr. Martin Forejt rozhodl na toto místo nenastoupit, což oznámil 13.7. 2022. 

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí, že kandidát na místo koordinátora participace na tuto pozici od 15.7.2022 nenastoupí.

100/5 3. úprava rozpočtu

Rozpočtářka paní Paspová předkládá 3. úpravu rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022. Jedná se o poskytnutí dotací z MHMP:

  1. podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her v období za rok 2021 – celkem ve výši 453.000,- Kč
  2. pořízení zavlažovacích vaků jako projekt související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu - ve výši 13.000,- Kč
  3. podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2021 – 272.000,- Kč
  4. navýšení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení – celkem ve výši 1.024.600,- Kč
  5. účelově určené finanční prostředky na pilotní projekt koordinátora participace – ve výši 400.000,- Kč
  6. odvod účelově určených finančních prostředků z minulých let – celkem ve výši 71.300,- Kč

Celkem tedy dochází k navýšení příjmů o 2.162.000,- Kč na 29.342.600,- Kč, navýšení výdajů o 1.961.900,- Kč na 42.798.500,- Kč a ponížení financování o 200.700,- Kč na 13.455.900,- Kč.

3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022 tvoří přílohu č. 1

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence bere na vědomí přijaté dotace od MHMP. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022 tvoří přílohu č. 1 

100/6 Lavička u ÚMČ

Součástí úprav kolem pomníku, zvoničky a křížku je úprava i části pozemku u úřadu MČ Praha-Lipence, na které se nachází vzrostlý strom (Pseudotsuga). Kolem něj navrhla paní architektka Miovská kruhovou lavičku. Vzhledem k prostoru kolem stromu navrhujeme půlkruhovou lavičku, od stejného dodavatele jako jsou lavičky ve zbytku Lipenců, tedy firmy Streetpark, s.r.o. Nabídku poslala firma na dva průměry lavičky typ Radiano – 1500 a 2000 mm. Šetrnější pro strom bude větší průměr, tedy 2000 mm. Radiano LRA 11b 200t.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s nákupem půlkruhové lavičky Radiano LRA 11b 200t o průměru 2000 mm k úřadu MČ Praha-Lipence za 80.003,99 Kč vč. DPH.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

100/7 Rámcová smlouva na provádění úpravy zeleně

Vzhledem k potřebě MČ Praha-Lipence na pravidelnou údržbu zeleně včetně kontrolních prohlídek nad rámec práce technických pracovníků, navrhuje advokát Mgr. Jakub Mulač uzavření Rámcové smlouvy na tyto služby. Výběrové řízení navrhuje provést prostřednictvím pana Ing. Šišky.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se záměrem uzavřít rámcovou smlouvu na údržbu zeleně.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

100/8 Vyvedení stavby ulice Na Lhotkách z MHMP na MČ Praha-Lipence

Firma JP Building žádá MČ Praha-Lipence o souhlas s převzetím stavby ulice Na Lhotkách do správy majetku MČ Praha-Lipence s tím, že by vypořádání se zbývajícími majiteli pozemků proběhlo následně na náklady MHMP.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s převzetím stavby ulice Na Lhotkách do správy majetku MČ Praha-Lipence, pokud vypořádání se zbývajícími majiteli pozemků MHMP provede následně na své náklady.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 4 číslované strany a 1 přílohu o celkovém počtu 3 listů. Text usnesení bude pod č. 100/7-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 9:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 100/7-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 13. července 2022:                                                                                         

I. 100/7-2022 Rada městské části souhlasí č.100/380

s vyplacením odměny za II. pololetí školního roku 2021/2022, ředitelce ZŠ Lipence, ve výši uvedené v odůvodněné žádosti ze dne 8. července 2022, evidované pod č. j. 1130/7-2022.

b) s nákupem půlkruhové lavičky Radiano LRA 11b 200t o průměru 2000 mm k úřadu MČ Praha-Lipence za 80.003,99 Kč vč. DPH

c) se záměrem uzavřít rámcovou smlouvu na údržbu zeleně

d) s převzetím stavby ulice Na Lhotkách do správy majetku MČ Praha-Lipence, pokud vypořádání se zbývajícími majiteli pozemků MHMP provede následně na své náklady.

II. 100/7-2022 Rada městské části bere na vědomí č.100/381

  1.  „Zprávu o sponzorských darech za rok 2021“, ze dne 6. 1. 2022, kdy ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary ve výši 162 635,91 Kč.
  2. „Zprávu o sponzorských darech za období leden–červen 2022“, ze dne 7. 7. 2022. Za 1. pololetí roku 2022 ZŠ Lipence obdržela sponzorské dary v celkové výši 66 519,- Kč.
  3. že kandidát na místo koordinátora participace na tuto pozici nenastoupí.
  4. přijaté dotace od MHMP. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence 2022 tvoří přílohu č. 1 

V Praze-Lipencích dne 13.  července 2022

Datum sejmutí: 31. 8. 2022 Zodpovídá: Ivana Žáková

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní rozhlas

rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Užitečné odkazy