...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 106/9-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 8. září 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Ivana Žáková
ON-LINE: Martin Vanko, Michal Zahradník,
Omluveni: radní Stanislav Řezník, tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 16:45 hodin do 17:10 hodin dne 8. září 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

106/1 Navýšení transferů pro MŠ Lipence

V souvislosti s otevřením detašovaného pracoviště MŠ Lipence na adrese Praha 5 – Zbraslav, Václava Rady, vznikly náklady na vybavení tohoto pracoviště ve výši 600 000,- Kč, nájem za nebytové prostory do konce roku 2022 bude činit 206 000,- Kč, proto je třeba zvýšit transfery do MŠ Lipence od září 2022 z částky 164 000,- Kč na částku 215 000,- Kč. V rozpočtu MČ Praha-Lipence na uvedené navýšení jsou finanční prostředky a není třeba provádět úpravu rozpočtu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje navýšení měsíčních transferů pro MŠ Lipence z částky 164 000,- Kč na 215 000,- Kč od září 2022. 

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

106/2 Navýšení ceny opravy komunikace U Berounky

V rámci zakázky na opravu 5 komunikací v celkové výši cca 1,8 mil. by od 16. 9. měla proběhnout i oprava úseku č.

3) Ulice Českého Červeného kříže – U Berounky:

- od konečné autobusu MHD na křižovatce s ulicí Oddechová, ČČK až po dům ev. č. 400 

Výměra: šíře: cca 3 m, délka: 211 bm tj.: cca 633 m2

- v celé délce a šířce komunikace odfrézování stávajícího povrchu

- dodání podkladu a vytvořen zpevněné krajnice

- nový asfaltový povrch v celé délce a šířce

Dne07. 09. 2022 během kontrolní prohlídky bylo zjištěno, že je rozbitá i další část vozovky bezprostředně sousedící s původně naceněnou částí. Její oprava by stála cca 140 000,- Kč + DPH. Vzhledem k tomu, že bude probíhat oprava již od 16. 9. 2022 potřebuje zhotovitel, Stavební firma Šlehofer spol. s r.o., vědět, zda tuto opravu chceme zahrnout v rámci jedné zakázky, tedy jako vícepráce. Abychom neopravili jen část a část nechali neopravenou.

Cena dle smlouvy činí 1.152.853,53 Kč bez DPH, jedná se tedy o navýšení 12 %. Cenová nabídka za m2 je zachována.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s rozšířením rozsahu prací v ulici Českého červeného kříže – U Berounky o 104 m2 za cenu 140 000,- Kč + DPH.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 2 číslovanou strany. Text usnesení bude pod č. 106/9-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:10 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 106/9-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 8. září 2022:

I. 106/9-2022 Rada městské části souhlasí č.106/399

s rozšířením rozsahu prací v ulici Českého červeného kříže – U Berounky o 104 m2 za cenu 140 000,- Kč + DPH.

II. 106/9-2022 Rada městské části schvaluje č.106/400

navýšení měsíčních transferů pro MŠ Lipence z částky 164 000,- Kč na 215 000,- Kč od září 2022. 

V Praze – Lipencích dne 8. září 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy