...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 107/9-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 12. září 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Michal Zahradník, Ivana Žáková
Omluven: tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 22:20 hodin do 22:30 hodin dne 12. září 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

107/1 Soudní spor VYSSPA – Víceúčelové hřiště

Dne 12. 9. 2022 poslala JUDr. Obeidová protinávrh právního zástupce spol. VYSSPA k návrhu na řešení sporu, který schválila RMČ dne 5. 9. 2022. na svém 105. jednání. VYSSPA navrhuje prodloužení termínu zhotovení opravy víceúčelového hřiště do 30. 11. 2022. RMČ souhlasí s prodloužením termínu a revokuje své usnesení č. 105/396 ze dne 5. 9. 2022.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí se smírem se spol. VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o., s tím, že MČ zaplatí 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč s DPH, za kompletní opravu včetně bočního odvodnění víceúčelového hřiště, s dokončením prací do 30. 11. 2022. Cenová kalkulace opravy tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 2 číslovaných stran a 1 přílohu o celkovém počtu 3 listů. Text usnesení bude pod č. 107/9-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 22:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 107/9-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 12. září 2022: I.

107/9-2022 Rada městské části souhlasí č.107/401

se smírem se společností VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s. r. o. s tím, že MČ Praha-Lipence zaplatí 150 000,- bez DPH za kompletní opravu víceúčelového hřiště, včetně bočního odvodnění s dokončením prací do 30. 11. 2022. Kalkulace opravy od firmy VYSSPA tvoří přílohu č. 1. 

V Praze – Lipencích dne 13. září 2022

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy