...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 87/3-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 28. března 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Ivana Žáková
tajemník úřadu – Petr Jindra
Omluveni: Michal Zahradník
Místo a čas jednání: od 15:40 hodin do 17:35 hodin dne 28. března 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

87/1 Pořízení parkových laviček pro MČ Praha-Lipence

Pro MČ Praha-Lipence je třeba vybrat druhy a typy parkových laviček a příslušenství, a vybrat místa pro jejich umístění a doplnění v MČ Praha-Lipence a dále vybrat druhy a typy laviček a příslušenství pro vybudování piknikového sezení v ulici Českého červeného kříže.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence rozhodla o pořízení stejného typu mobiliáře od společnosti Streetpark spol. s r. o. do ulice Českého červeného kříže jako v centru obce, tj. lavička INOA 2x s opěradlem, 3x bez opěradla, 1x stůl Piko, 3 x odpadkový koš Zet.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)

87/2 Program na 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Rada projednala program 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence dne 11. dubna 2022:

1. Zahájení
2. K zápisu z 26. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 14. 2. 2022
3. Schválení programu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Dotazy občanů - 30 minut
7. Schválení strategického plánu a koncepční rozvahy MČ Praha-Lipence
8. Pronájem prostor pro rozšíření MŠ Lipence
9. Návrhy na změnu rozpočtu podané na 26. zasedání ZMČ
10. Kontrolní zpráva Kontrolního výboru ZMČ akce “Přírodní zahrada u potoka ZŠ Lipence“
11. Zásady koordinace dopravních staveb a projednávání s MHMP
12. Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji v území při záměrech s hrubou podlažní plochou do 300 m2
13. Rozdělení příspěvku neziskovým organizacím
14. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
15. Rozšíření komunikace Černošická úsek „esíčko“
16. Změna územního plánu
17. Věcná břemena
18. Informace o probíhajících investicích
19. Různé
20. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
21. Usnesení 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence
22. Závěr 27. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje program 27. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 11. dubna 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

Hlasování: Pro 4 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 2 číslované strany. Text usnesení bude pod č. 87/3-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:35 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 87/3-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 28. března 2022:

I. 87/3-2022 Rada městské části rozhodla č.87/349

o pořízení stejného typu mobiliáře od společnosti Streetpark spol. s r. o. do ulice Českého červeného kříže jako v centru obce, tj. lavička INOA 2x s opěradlem, 3x bez opěradla, 1x stůl Piko, 3 x odpadkový koš Zet.

II. 87/3-2022 Rada městské části schvaluje č.87/350

program 27. Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Lipence, které se bude konat dne 11. dubna 2022 od 18:00 hod. v Jídelně ZŠ Lipence, Černošická 168, 155 31 Praha 5 - Lipence.

V Praze – Lipencích dne 29. března 2022

Datum sejmutí: 15. 5. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy