...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Zápis a usnesení č. 88/4-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 10. dubna 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Stanislav Řezník, Martin Vanko, Michal Zahradník, Ivana Žáková
Omluven: tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 19:00 hodin do 20:00 hodin dne 10. dubna 2022 v Hasičské zbrojnici, Na Bambouzku 457, 155 31 Praha 5 - Lipence

Ke stažení:

Program

A. Nové

88/1 Metodika spolu podílu investorů na rozvoji území

Dne 14. 2. 2022 schválilo ZMČ Praha-Lipence Metodiku spolu podílu investorů na rozvoji území doporučenou ZHMP pro projekty nad 300 m2 hrubé podlažní plochy a pověřilo Radu MČ zpracovat návrh pro projekty do 300 m2 hrubé podlažní plochy. Na základě projednání Rada MČ navrhne ZMČ Praha-Lipence snížit příspěvek pro projekty bez změny územního plánu z částky 700,- Kč/m2 hrubé podlažní plochy na částku 500,- Kč/m2 hrubé podlažní plochy.

Usnesení: Rada MČ doporučuje ZMČ Praha-Lipence přijmout výše zmíněnou Metodiku pro projekty do 300 m2 hrubé podlažní plochy při změně územního plánu. U záměru do 300 m2 HPP, kde nedochází ke změně ÚP, nebude MČ žádnou kontribuci investorovi navrhovat. Rada MČ navrhuje zorganizovat anketu o výši kontribuce u staveb bez změny ÚP do 300 m2 hrubé podlažní plochy s termínem do konce roku 2022. 

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

88/2 Žádost Obce Trnová o přijetí 5 žáků do ZŠ Lipence

Na MČ Praha-Lipence se obrátil starosta obce Trnová se žádostí o umístění celkem 5 žáků z obce Trnová do ZŠ Lipence, ve školním roce 2022/2023, s tím, že obec Trnová je připravena se poměrově spolupodílet na zvýšených nákladech, které přijetím těchto žáků vzniknou.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s přijetím 5 žáků z obce Trnová do 1. třídy ZŠ Lipence ve školním roce 2022/2023.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např, předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 23. číslované strany. Text usnesení bude pod č. 88/4-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo ve 20:00 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 88/4-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 10. dubna 2022:

I. 88/4-2022 Rada městské části doporučuje č.88/351

ZMČ Praha-Lipence přijmout výše zmíněnou Metodiku pro projekty do 300 m2 hrubé podlažní plochy při změně územního plánu. U záměru do 300 m2 HPP, kde nedochází ke změně ÚP, nebude MČ žádnou kontribuci investorovi navrhovat. Rada MČ navrhuje zorganizovat anketu o výši kontribuce u staveb bez změny ÚP do 300 m2 hrubé podlažní plochy s termínem do konce roku 2022. 

II. 88/4-2022 Rada městské části souhlasí č.88/352

s přijetím 5 žáků z obce Trnová do 1. třídy ZŠ Lipence ve školním roce 2022/2023.

V Praze – Lipencích dne 11. dubna 2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy