...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ POHOTOVOST (vysoký stupeň nebezpečí) od středy 29. 6. 2022 16:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 12:00 hodin

Zápis a usnesení č. 97/6-2022 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 7. června 2022

Přítomni: Lenka Kadlecová – starostka
radní: Martin Vanko, Michal Zahradník
ON-LINE: Stanislav Řezník, Ivana Žáková
Omluven: tajemník úřadu – Petr Jindra
Místo a čas jednání: od 17:00 hodin do 17:30 hodin dne 7. června 2022

Ke stažení:

Program

A. Nové

97/1 Vyhlášení JŘBU pro architektonickou soutěž přístavby ZŠ

Starostka informovala Radu MČ Praha-Lipence o výsledku architektonické soutěže o návrh na přístavbu ZŠ Lipence. Konstatovala, že proti výsledku soutěže o návrh nebyla podána žádná námitka. Nyní je nutné vyhlásit JŘBÚ a pokračovat v jednání s autory vítězných návrhů.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence schvaluje vyhlášení jednacího řízení s uveřejněním dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zadání veřejné zakázky s názvem "Přístavba Základní školy Praha-Lipence: zpracování projektové dokumentace", která navazuje na soutěž o návrh s názvem Přístavba Základní školy Praha-Lipence a ukládá starostce zajistit vyhlášení tohoto jednacího řízení s uveřejněním a před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění předložit smlouvu, která bude předmětem jednání v daném jednacím řízení bez uveřejnění.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

97/2 Zpracování připomínek k Metropolitnímu plánu

Rada projednala nabídku firmy Atelier L na zpracování připomínek k Metropolitnímu plánu a souhlasila s objednáním práce v maximální ceně 180.000,- bez DPH. Cena bude stanovena podle skutečně provedené práce se sazbou 600,- Kč/hodin dle nabídky. Zdůvodnění a nabídka tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s přijetím nabídky firmy Atelier L, Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6, IČO 25056476, na zpracování připomínek k Metropolitnímu plánu a objednání prací v maximální ceně 180.000,- bez DPH. Cena bude stanovena podle skutečně provedené práce se sazbou 600,- Kč/hodin dle nabídky.

Hlasování: Pro 5 (Kadlecová, Řezník, Vanko, Zahradník, Žáková)

B. Organizační

Ve zveřejňovaných usneseních budou anonymizované údaje k zabránění porušení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V zápisech nebudou údaje o skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy obce, např. předpokládané výpočty cen zakázek, postupy pro soudní spory apod. Zápis z jednání není doslovným záznamem, vystihuje podstatu jednotlivých bodů a projednávaných skutečností či přijatých závěrů, z nichž vyplývá text usnesení. Usnesení a zápis budou zveřejněny na www.praha-lipence.cz. Tento zápis má, včetně usnesení, celkem 2 číslované strany a 1 přílohu o celkovém počtu 2 listů. Text usnesení bude pod č. 97/6-2022 a v souladu s projednanými skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání Rady MČ. V zápise, kdy je nutné některé údaje anonymizovat, je nezbytné uvést alespoň předmět jednání, resp. usnesení. Na www je nutné zveřejnit i přílohy zápisu. Jednání rady skončilo v 17:30 hod.

C. Usnesení

Text usnesení odpovídají stavu a obsahu projednávání a hlasování k jednotlivým bodům.

Usnesení Rady č. 97/6-2022 Městské části Praha-Lipence z jednání dne 7. června 2022:

I. 97/6-2022 Rada městské části souhlasí č.97/371

s přijetím nabídky firmy Atelier L, Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6, IČO 25056476, na zpracování připomínek k Metropolitnímu plánu a objednání prací v maximální ceně 180 000,- bez DPH. Cena bude stanovena podle skutečně provedené práce se sazbou 600,- Kč/hodin dle nabídky.

II. 97/6-2022 Rada městské části schvaluje č.97/372

vyhlášení jednacího řízení s uveřejněním dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zadání veřejné zakázky s názvem "Přístavba Základní školy Praha-Lipence: zpracování projektové dokumentace", která navazuje na soutěž o návrh s názvem Přístavba Základní školy Praha-Lipence a ukládá starostce zajistit vyhlášení tohoto jednacího řízení s uveřejněním a před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění předložit smlouvu, která bude předmětem jednání v daném jednacím řízení bez uveřejnění.

V Praze – Lipencích dne 14. června 2022

Datum sejmutí: 16. 6. 2025 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy