...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ INFO - VÝSTRAHA ČHMÚ: SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 12:00 do 21:00 hodin. 

Dražební vyhláška

Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19
- Kbely, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Obvodní soud pro Prahu 2 dne
15.12.2010, č.j. 33 EXE 3105/2010-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu:
výkazu nedoplatků, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 23.6.2008, č.j.
1940810352,
Datum sejmutí: 24. 6. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy