...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

DRAZEBNIVYHLASKA D 14/2020

Realit Praha spol. s r. o., vyhlašuje dle ustanovení § 20 zákona Č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, na návrh Státní statek hl. m. Praha, "v likvidaci" konání veřejné dražby dobrovolné.
Datum sejmutí: 3. 9. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy