...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.
Datum sejmutí: 10. 5. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy