...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Od 5. října 2020 je na území ČR vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 jsou omezeny úřední hodiny ÚMČ Praha-Lipence: Po 13 -18, ST 8-13.

Oznámení Helena Todd

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oznamuje podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že MgA. Helena Todd - osoba, jíž se prokazatelně nedaří doručovat, má uloženou písemnost rozhodnutí - stavební povolení, sp. zn. 10839/2020/0VDŽP/Šp, č. j. 14840/2020/0VDŽP ze dne 28.08.2020 na Úřadu městské části Praha 16, Odboru výstavby, dopravy a
životního prostředí, pracoviště Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav (úřední dny Po a St 8.00-12.00,
13.00-18.00).
Datum sejmutí: 30. 10. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy