...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce

souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci předkládáme přílohou Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže kalendářním roce tak, jak je prováděna kalkulace podle cenových předpisů pro vodné a stočné podle přílohy č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Datum sejmutí: 16. 5. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy