...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Do 12. 12. 2020 je na území České republiky vyhlášen nouzový stav“

Do 12. 12 2020 jsou omezeny úřední hodiny Úřadu MČ Praha–Lipence: PO 13-18, ST 8-13

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou MČ dne 18. 11. 2020, že svolává na pondělí 07. prosince 2020 od 18.00 hodin 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

1. Zahájení
2. K zápisu z 17. zasedání zastupitelstva ze dne 21. 09. 2020
3. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 18. zasedání zastupitelstva
5. Volba výboru pro návrh usnesení 18. zasedání zastupitelstva
6. Dotazy občanů – 30 minut
7. 5. úprava rozpočtu MČ Praha – Lipence
8. Změna „Jednacího řádu Z MČ Praha-Lipence 2018“
9. Dodatek č. 7 - „Zásad využívání Sociálního fondu ÚMČ“
10. Schválení smlouvy s dodavatelem „Strategického plánu rozvoje Lipenců“
11. Schválení rozpočtového provizoria
12. Změny územního plánu
13. Schválení Smlouvy budoucí na darování vodovodního řadu
14. Směnná smlouva části pozemku parc. č. 636/2, k. ú. Lipence
15. Rekonstrukce propustku „U vrby“
16. Různé
17. Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva
18. Závěr 18. zasedání Zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence

V Praze dne 19. listopadu 2020

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka

Datum sejmutí: 8. 12. 2020 Zodpovídá: Lenka Kadlecová

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy