...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou MČ dne 03. května 2021, že svolává na pondělí 17. května 2021 od 18.00 hodin 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

1. Zahájení
2. K zápisu z 20. zasedání zastupitelstva ze dne 12. 04. 2021
3. Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 21. zasedání
5. Volba výboru pro návrh usnesení 21. zasedání
6. Dotazy občanů – 30 minut
7. Schválení účetní závěrky MČ Praha-Lipence za rok 2020
8. 2. a 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence
9. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu MČ na rekonstrukci komunikace Pod Lečí
10. Darovací smlouva a kupní smlouva – opětovné schválení smluv
11. Změny územního plánu
12. Věcná břemena
13. Různé
14. Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
15. Závěr 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Podrobnější program bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Lipence nejpozději 14. 05. 2021
Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Odkaz na ON-LINE přenos jednání bude zveřejněn dne 17. 05. 2021 v 17:30 hod. na webových stánkách MČ Praha-Lipence a na facebookovém profilu MČ Praha-Lipence

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence

V Praze dne 05. května 2021
Mgr. Lenka Kadlecová
starostka

Datum sejmutí: 22. 5. 2021 Zodpovídá: Mgr. Lenka Kadlecová

Užitečné odkazy