...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Pozvánka na 22. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou MČ dne 07. června 2021, že svolává na pondělí 21. června 2021 od 18.00 hodin 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. K zápisu z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 05. 2021
 3. Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva
 4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 22. zasedání
 5. Volba výboru pro návrh usnesení 22. zasedání
 6. Dotazy občanů – 30 minut
 7. Schválení „Závěrečného účtu MČ Praha-Lipence za rok 2020“
 8. 3. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence
 9. Předání a svěření majetku od Magistrátu hl. m. Prahy MČ Praha-Lipence
 10. Předávací protokol vodovodů a kanalizací
 11. Věcná břemena
 12. Různé
 13. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
 14. Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
 15. Závěr 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Podrobnější program bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Lipence nejpozději 18. června 2021.

Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Odkaz na ON-LINE přenos jednání bude zveřejněn dne 21. 06. 2021 v 17:30 hod. na webových stánkách MČ Praha-Lipence a na facebookovém profilu MČ Praha-Lipence.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence.

V Praze dne 08. června 2021

Datum sejmutí: 21. 6. 2021 Zodpovídá: Lenka Kadlecová

Užitečné odkazy