...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ - VÝSTRAHA ČHMÚ: 

NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí) od pondělí 17. 1. 2022 17:00 hodin do úterý 18. 1. 2022 08:00 hodin

Pozvánka na 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha-Lipence oznamuje, že svolává na pondělí 13. prosince 2021 od 18.00 hodin 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

1. Zahájení
2. K zápisu z 24. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 25. 10. 2021
3. Schválení programu 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Informace o přípravách Strategického plánu
7. Dotazy občanů – 30 minut
8. Schválení záměru vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace MŠ Lipence
9. Schválení Darovací smlouvy „Velkotržnice Lipence“
10. 7. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence
11. Schválení Rozpočtového provizoria MČ Praha – Lipence na rok 2022
12. Nabídka spol. VIAGEM a. s. na odkup pozemku
13. Věcná břemena
14. Různé
15. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
16. Usnesení 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence
17. Závěr 25. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Podrobnější program bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Lipence nejpozději 10. prosince 2021.

Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Odkaz na ON-LINE přenos jednání bude zveřejněn dne 13. 12. 2021 v 17:30 hod. na webových stánkách MČ Praha-Lipence a na facebookovém profilu MČ Praha-Lipence.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence.

Datum sejmutí: 13. 12. 2021 Zodpovídá: Mgr. Lenka Kadlecová

Užitečné odkazy