...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2021

podle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),
a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o hlavním městě Praze“)
Datum sejmutí: 25. 11. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy