...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Sdělení záměru o bezplatném pronájmu části pozemku parc. č. 3237/1, k. ú. Lipence

Městská část Praha – Lipence, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb. o hl. městě Praze, sděluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 3237/1, k. ú. Lipence ve vlastnictví hl. města Prahy, svěřené MČ Praha – Lipence
Datum sejmutí: 2. 10. 2020 Zodpovídá: Lenka Kadlecová

Užitečné odkazy