...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Úřad Městské části Praha - Lipence, příslušný k rozhodnutí podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů ustanovuje podle ust. § 32 odst. 2 pism. d) zák.č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) Ivu Charitonovovi, podezřelému z přestupku v této přestupkové věci opatrovníka Pavla Růžičku, k obhajování jeho práv.
Datum sejmutí: 21. 6. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy