...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově; MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 7. 8. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy