...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 21. 10. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy