...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Od 5. října 2020 je na území ČR vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.

Od 12. 10. 2020 do 03. 11. 2020 jsou omezeny úřední hodiny ÚMČ Praha-Lipence: Po 13 -18, ST 8-13.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C)
Datum sejmutí: 11. 11. 2020 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy