...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 23. 7. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy