...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 7. 7. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy