...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 22. 7. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy