...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Datum sejmutí: 24. 8. 2021 Zodpovídá: Ing. Petr Jindra

Užitečné odkazy