...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 7. 7. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník/sociální pracovnice - refer

Druh - náplň práce:
Zajišťuje výkon věcně souvisejících odborných agend státní správy a samosprávy v sociální oblasti, práce s osobami sociálně vylouče-nými, veřejné opatrovnictví - vykonává kompletní agendu a čin-nosti veřejného opatrovníka v souladu s platnými právními před-pisy. Zajišťuje další sociální činnosti v rámci odboru. Organizuje a realizuje sociálně kulturní aktivity pro obyvatele Domu s pečova-telskou službou. Poskytuje občanům MČ Praha-Zbraslav krizovou pomoc, poskytuje základní poradenství.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

Platové zařazení:
10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Předpokládaný termín nástupu:
od 1. 9. 2021, případně dohodou

Pracovní úvazek:
pracovní úvazek 1,0; tj. 40 hod./týden, na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou 3 měsíce s možností změny pracovního úvazku na dobu neurčitou (pokračo-vání i po zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Zaměstnancem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • ovládá jednací jazyk
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • ukončené vyšší odborné popř. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle požadavků zákona č. 108/2006 o sociálních službách
 • znalost standardů kvality sociálních služeb
 • zkušenosti s terénní prací výhodou
 • zkušenosti z oblasti koordinace a řízení sociálních služeb (popř. komunitního plánování soc. služeb) výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou (oblast sociální služba nebo opatrovnictví)
 • dobrá znalost práce na PC, s internetem
 • dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost a vysoké nasazení, odolnost proti stresu
 • časová flexibilita
 • schopnost týmové spolupráce
 • praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku (samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náleži-tosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nabízíme:

 • stabilní pracovní prostředí
 • osobní ohodnocení, odměny
 • příspěvek na dopravu
 • příspěvek na rekreaci
 • zajistíme v plném rozsahu odborné i průběžné vzdělávání

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami, včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu měst-ské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 6. 8. 2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce, označené slovy:
„VŘ – Referent Odboru sociálních agend“.
Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Vyhlašovatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit.
V Praze-Zbraslavi dne 7. 7. 2021

Přílohy

VŘ - referent Odboru sociálních agend sociální pracovník - 7. 7. 2021 - ok.pdf

VŘ - referent Odboru sociálních agend sociální pracovník - 7. 7. 2021 - ok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,09 kB
Datum vložení: 9. 7. 2021 19:52
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2021 20:03
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy