...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje dne 18. 11. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí Odboru sociálních agend

Druh - náplň práce:
Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - koordinace sociální práce na území MČ Praha-Zbraslav, řízení a koordinace pečovatelské služby a agendy opatrovnictví. Vedení, kontrola a hodnocení sociálních činností, vytváření a spolupráce na sociálních projektech MČ Praha-Zbraslav. Vytváření a plnění koncepčních dokumentů MČ Praha-Zbraslav pro sociální oblast.
Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav.
Platové zařazení:
10. platová třída dle nařízení vlády č. 603/2020 ve vztahu k naří-zení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu:
Od 1. 1. 2022, případně dohodou.
Pracovní úvazek:
Celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 mě-síců.
Zaměstnancem/vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;
 • ovládá jednací jazyk
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • ukončené vyšší odborné, popř. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle požadavků zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách
 • znalost standardů kvality sociálních služeb
 • zkušenosti s terénní prací výhodou
 • zkušenosti z oblasti koordinace a řízení sociálních služeb (popř. komunitního plánování soci-álních služeb) a výkonu činností opatrovníka výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou (oblast sociální služba nebo opatrovnictví)
 • dobrá znalost práce na PC
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, laskavost, flexibilita
 • praxe v oblasti řízení zaměstnanců a vedení týmu v projektovém řízení výhodou
 • praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou

Uchazeč podá písemnou přihlášku (samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náleži-tosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

Nabízíme:

 • Stabilní pracovní prostředí
 • Zajímavá a tvůrčí práce
 • Osobní ohodnocení, odměny
 • Stravenky
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na dovolenou
 • Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami, včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu měst-ské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 15. 12. 2021 do 12:00 hodin v zalepené obálce, označené slovy:
„VŘ – Vedoucí Odboru sociálních agend“.
Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Vyhlašovatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit.

Přílohy

VŘ - vedoucí Odboru sociálních agend - 18. 11. 2021 - ok.pdf

VŘ - vedoucí Odboru sociálních agend - 18. 11. 2021 - ok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,65 kB
Datum vložení: 23. 11. 2021 1:21
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2021 1:28
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy