...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa 1

Úřad městské části Praha – Újezd, zastoupený tajemnicí úřadu Pavlou Pitrmanovou, vyhlašuje dne 14. 11. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha – Újezd.

Sjednaný druh práce: referent/referentka, s místem výkonu práce MČ Praha – Újezd.
Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída č. 9.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek.
Nástup 1. 2. 2023 nebo dle dohody.

Náplň práce: agenda evidence obyvatel

 • agenda evidence majetku městské části a zpracování inventur
 • příprava podkladů pro účetní, kontrola a evidence faktur
 • agenda vidimace a legalizace
 • agenda CzechPoint
 • další úkoly uložené starostou a tajemníkem

Požadavky na uchazeče/ku podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonůmbezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Požadované znalosti:

 • znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závažné vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, důslednost, odpovědnost, orientace v problematice veřejné správy na území hl. m. Prahy, ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.; pokud ji uchazeč nemá, je nutno ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
 • znalost systému Czech Point a evidence majetku v programu Ginis a ENO

Nabízíme:

 • práci v malém přátelském kolektivu
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • osobní konto zaměstnance

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče

Do přihlášky doporučujeme uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče.
K přihlášce je podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. 12. 2022 do 15.00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha – Újezd.
Obálku adresujte:
Městská část Praha-Újezd
Úřad městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
Zalepenou obálku označte slovy: „Neotvírat – Výběrové řízení referent/referentka“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Přílohy

Výběrové řízení ÚMČ Praha-Újezd referent odboru ekonomického.pdf

Výběrové řízení ÚMČ Praha-Újezd referent odboru ekonomického.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,54 kB
Datum vložení: 14. 11. 2022 22:58
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2022 23:10
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy