...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Výstraha ČHMÚ 

VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí) v neděli 21. 7. 2024 od 12:00 do 20:00 hodin 

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) v pondělí 22.7.2024 od 10:00 do 19:00 hodin

Výběrové řízení MČ Praha 16

Výběrové řízení MČ Praha 16 1

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: VEDOUCÍ ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO.

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 2.5.2022
Platová třída: 11.

Popis pracovní činnosti:
a) organizační, řídící, metodická konzultační a poradenská činnost na úseku všeobecné vnitřní
správy (volby, válečné hroby, uliční značení, stížnosti a petice, pořádání akcí, užívání znaku
a vlajky Městské části Praha 16, poskytování informací a další součinnost s orgány veřejné
správy),
b) řízení a koordinace matriční a státoobčanské agendy,
c) metodická podpora a organizace projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů,
d) koordinace agendy podatelny, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel,
e) metodické vedení spisové služby úřadu.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenskérepubliky,v platném znění.
3) Dalšístanovené podmínky:
a) vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo v bakalářském studijním programu,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) znalost právních předpisů souvisejících s pracovní činností, zejména zákon č.500/2004 Sb.,
správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vše v platném znění,
d) dobré komunikační schopnosti v mluveném i písemném projevu, psychická odolnost,
e) schopnost samostatného rozhodování, řízení a vedení pracovního týmu,
f) vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:
a) vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě,
b) znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem (lS GINIS),
c) odborná způsobilost na úseku voleb dle příslušných ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
d) prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění,
e) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna ("sick days"),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou
cenu.
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul,
datum. místu narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně čislo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis - dle ustanovení § 6 odst. 4 písmo a) zákona,
c) motivační dopis,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b)
zákonu,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - dle ustanovení § .6 odst. 4 písmo c) zákona.
f) Iustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písmo a), b), d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 31.3.2022 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výhěrové řízení kdykoli vjeho průběhu:
Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128200.

Přílohy

ÚMČ Praha 16 - výběrové řízení.pdf

ÚMČ Praha 16 - výběrové řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,59 kB
Datum vložení: 28. 2. 2022 10:14
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 10:31
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:295
TÝDEN:2787
CELKEM:684547

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Sociální služby

Sociální péče

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy