...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Od 5. října 2020 je na území ČR vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.

Od 12. 10. 2020 do 03. 11. 2020 jsou omezeny úřední hodiny ÚMČ Praha-Lipence: Po 13 -18, ST 8-13.

Komise pro vzdělávání

Činnosti:

  1. Komise se zabývá rozšiřováním možností výchovy, vzdělávání a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
  2. Vyjadřuje se ke koncepci a rozvoji školství v městské části Praha – Lipence.
  3. Shromažďuje aktuální informace a podklady pro jednání rady.
  4. Sleduje a vyhledává nabídky aktivit, a to převážně pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
  5. Aktivně spolupracuje s mateřskou školou, základní školou a dalšími komisemi.
  6. Na základě průzkumu mezi seniory, komise v první fázi domluví spolupráci na pořádání vzdělávacích a zájmových akcí pro seniory s městkou částí Praha – Radotín. V dalším časovém horizontu by v případě zájmu a nabrání zkušeností komise usilovala o zřízení klubu seniorů s atraktivním programem a náplní činností v Lipencích.
  7. Projednávání návrhů, podnětů či stížností občanů, pokud se občané na komisi s těmito dotazy obrátí.

Předsedkyně komise a členky školské rady se již zúčastnily setkání s ředitelkou základní školy paní Krůtovou, aby nastínily další oblasti spolupráce. Paní Krůtová nás již obeznámila s problematikou a dalším chystaným vývojem školy. Paní místostarostka Žáková bude usilovat o získání pozemku na rohu Černošické a Obilní ulice pro možné budoucí rozšíření základní školy.

Užitečné odkazy