...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Dětské hřiště, workouthové hřiště, víceúčelové hřiště a pumptracková dráha jsou od 12. 04. 2021 otevřeny.

20. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Kdy: 12. 4. 2021 18:00 - 21:00

Kde: Jídelna ZŠ Lipence

20. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou MČ dne 29. 03. 2021, že svolává na pondělí 12. dubna 2021 od 18.00 hodin 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Typ akce: ostatní (prezentace)

Program jednání:

1.       Zahájení
2.       K zápisu z 19. zasedání zastupitelstva ze dne 15. 02. 2021
3.       Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
4.       Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 20. zasedání zastupitelstva
5.       Volba výboru pro návrh usnesení 20. zasedání zastupitelstva
6.       Dotazy občanů – 30 minut
7.       Představení zhotovitele strategického plánu rozvoje Lipenců
8.       Návrhy na změnu územního plánu
9.       Schválení hospodaření Sociálního fondu ÚMČ Praha-Lipence za rok 2020
10.     Schválení výběru dodavatele komunálního vozidla a způsobu jeho financování
11.     Darovací smlouva VaK (Mikrotechna)
12.     1. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence 2021
13.     Organizace architektonické soutěže
14.     Věcná břemena
15.     Různé
16.     Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
17.     Závěr 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
 

Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence

V Praze dne 30. března 2021       

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka            

Další informace

Adresa místa konání

Jídelna ZŠ Lipence, Černošická 168, Praha, 15531

Časová náročnost

Doba trvání: 180 minut

Organizátor

MČ Praha-Lipence
Datum vložení: 8. 3. 2021 9:40
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2021 21:38

Užitečné odkazy