Praha-Lipence - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Umístění úřední desky:

ÚMČ Praha-Lipence
K Obci 47
155 31 Praha-Lipence

Vyvěšeno: 19. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 8. 2. 2023 Datum sejmutí: 29. 2. 2024
Vyvěšeno: 8. 2. 2023 Datum sejmutí: 29. 2. 2024
Vyvěšeno: 17. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2024
Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence vyslovuje poděkování všem členům Zastupitelstva a
Rady MČ Praha-Lipence od roku 1990, kteří se zasloužili o správu a rozvoj Lipenců,
uvedených v příloze tohoto usnesení.
Vyvěšeno: 4. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Starostka městské části Praha-Lipence oznamuje, že svolává na středu 20. září 2023 od 18.00 hodin
pokračování jednání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence
Vyvěšeno: 14. 9. 2023 Datum sejmutí: 30. 9. 2023
návrhu změny vlny l0 Z 3088/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 18. 9. 2023 Datum sejmutí: 25. 10. 2023
návrhů změn vlny 32 Z 3796, Z 3834 a Z 3835 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 18. 9. 2023 Datum sejmutí: 25. 10. 2023
návrhu změny vlny 26 - opakované veřejné projednání Z 3500/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 18. 9. 2023 Datum sejmutí: 25. 10. 2023
Vyvěšeno: 3. 9. 2023 Datum sejmutí: 10. 10. 2023
Vyvěšeno: 3. 9. 2023 Datum sejmutí: 10. 10. 2023