Praha-Lipence - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s, bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo (místa):
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 25. 1. 2021
V návaznosti na „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ“ ze dne 23. prosince 2020, číslo 1379, bod č. 3, dochází: od 04. ledna 2021 do odvolání
k omezení úředních hodin Úřadu Městské části Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
Vyvěšeno: 30. 12. 2020 Datum sejmutí: 22. 1. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 23. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 5. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 30. 3. 2020 Datum sejmutí: 1. 7. 2021
o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 18. 2. 2021
o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 18. 2. 2021
o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 18. 2. 2021
o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 18. 2. 2021
o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 18. 2. 2021
o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 12. 1. 2021 Datum sejmutí: 28. 1. 2021
S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2 žádáme
poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali
správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa
v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky
pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.
Vyvěšeno: 8. 1. 2021 Datum sejmutí: 5. 2. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Vyvěšeno: 21. 12. 2020 Datum sejmutí: 27. 1. 2021
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz.
Čas zahájení elektronické dražby: dne 24.02.2021 v 10:00 hod.
Čas ukončení elektronické dražby: dne 24.02.2021 v 11:00 hod.
Vyvěšeno: 4. 12. 2020 Datum sejmutí: 24. 2. 2021