...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

MČ Praha-Lipence

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Zjednodušená verze webu

Zjednodušená verze webu

Koronavirus

Koronavirus

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje podle ustanovení § 6a volit rovněž na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

KDE A JAK LZE O VOLIČSKÝ PRŮKAZ ŽÁDAT:

Volič může požádat o vydání voličského průkazu již ode dne 31. prosince 2020 obecní úřad příslušný podle místa svého trvalého pobytu, v našem případě Úřad městské části Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, těmito způsoby:

OSOBNĚ:
Podáním žádosti o vydání voličského průkazu, kterou je možné získat v listinné podobě na podatelně Úřadu MČ Praha – Lipence nebo na webu MČ Praha – Lipence, v sekci „VOLBY 2021“

Termín podání žádosti je do 16:00 hod. dne 06. října 2021.

Žadatel se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.

PÍSEMNĚ:
Ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však do dne 01. října 2021 na adrese příslušného úřadu městské části, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Formulář je k dispozici na podatelně Úřadu MČ Praha – Lipence nebo webu MČ Praha – Lipence, v sekci „VOLBY 2021“. Žádosti lze zaslat těmito způsoby:

poštou – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o vydání voličského průkazu

datovou schránkou fyzické osoby – zde se ověřený podpis nevyžaduje

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 257 921 167 nebo na e-mailu urad@mclipence.cz.

Všeobecné informace:
Tomu, kdo do 01. října 2021 písemně nebo do 06. října 2021 do 16:00 hod. osobně o voličský průkaz nepožádá, nebude voličský průkaz vydán (z důvodu uzavření stálých volebních seznamů).

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 23. září 2021.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Úřad MČ Praha – Lipence voličský průkaz osobně předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti), anebo jej voliči na jeho žádost zašle na adresu, kterou uvede v žádosti.

V případě, že je voličský průkaz bude zasílán doporučeně – pak jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta).

Předpověď počasí

18. září 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 13 až 9°C.
19. září 2021
19/10°C
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.
20. září 2021
17/8°C
Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 10 až 6°C.
21. září 2021
15/6°C
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Zajímavosti o počasí v Lipencích naleznete zde

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy