...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor:               
Datum vložení: 4. 8. 2020

Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz ohledně kanalizace v ulici Ke Švestkovce v Praze 5 - Lipencích. V této ulici je již kanalizace vybudována, ale vzhledem k absenci bližšího označení stavby popř. pozemku o který se Vám jedná není možno poskytnout přesné informace.

Co se týče Závazného plánovací informace, tak MČ Praha - Lipence nemá zřízen odbor výstavby, proto tuto informaci poskytne Úřad MČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín, ing. arch. Miluše Hamrská.

Ing. Petr Jindra, 4. 8. 2020
Autor:        
Datum vložení: 9. 7. 2020

Dobrý den,

reaguji na Vás dotaz ohledně výstavby kanalizace v ulici Oddechová či Za Hrází.

Ve střednědobém horizontu je počítá s celkovou rekonstrukcí ulice Za hrází a vybudováním kanalizace.

Vše se však odvíjí jednak od provedení intenzifikace čističky odpadních vod, na které se  začne pracovat v letošním roce.

Následně pak od zajištění finančních prostředků, na celkovou rekonstrukci komunikace, kdy jde o velkou investici a bude třeba zajistit financování ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Ing. Petr Jindra, 9. 7. 2020
Autor:           
Datum vložení: 24. 6. 2020

Dobrý den pane Hájek,

o situaci a stavu komunikace Pod lečí v Praha 5 - Lipencích MČ Praha - Lipence ví. Bohužel vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o opravu jednoho kanálů, ale jak bylo zjištěno je nutná oprava komunikace v celé délce, a to zejména rozebrání zámkové dlažby, zhotovení odpovídajícího podloží pod zámkovou dlažbu a její znovu položení. Tyto práce jsou finančně velice nákladné. V rozpočtu MČ Praha - Lipence na rok 2020 na takto rozsáhlou rekonstrukci komunikace není dostatek finančních prostředků, proto je přistupováno k opakovanému značení vystouplých kanálů signální barvou. Věřím že se najdou finanční prostředky na provedení odpovídající rekonstrukce v budoucnu.

Ing. Petr Jindra, 3. 7. 2020
Autor:                     
Datum vložení: 31. 5. 2020

Dobrý den pane Fedurčáku,

k Vašemu dotazu ohledně propojení ulic Boudova - Pohledná, Vám nemohu vzhledem k dosud nevyřešeným majetko-prárvním vztahům majitelů pozemků sdělit zda a kdy dojde k propojení uvedených ulic.

Samotné propojení by jistě bylo přínosné, ale v současné době jej nelze realizovat.

Ing. Petr Jindra, 2. 6. 2020
Autor:                  
Datum vložení: 12. 5. 2020

Dobrý den paní Ingeduldová,

děkujeme Vám za nabídku našitých roušek a pokud Vás můžeme požádat o jejich přinesení na podatelnu úřadu.

Roušky MČ Praha - Lipence takto dodané roušky bezplatně průběžně vydává podle požadavků a potřeb občanům MČ Praha-Lipence

Ing. Petr Jindra, 13. 5. 2020
Autor:              
Datum vložení: 18. 4. 2020

Dobrý den pane Nešněra,

k Vaším dotazům, které jste odeslal dne 18. 04. 2020 na úřad MČ Praha-Lipence Vám sděluji:

1) Zda je v plánu rekonstrukce ulice/silnice (popř. opravě děr) V ALEJÍCH?
Sděluji Vám, že oprava výtluků bude provedena v rámci další oprav místních komunikací v letních měsících roku 2020, termín vzhledem k současné situaci nelze přesně stanovit.

2) Kdy bude finálně dodělán a přesunutý pomník?
Podle uzavřené smlouvy na rekonstrukci a přemístění je termín dokončení stanoven na 30. 04. 2020.

Ing. Petr Jindra, 20. 4. 2020
Autor:                          
Datum vložení: 20. 3. 2020

Dobrý den paní Volfová,

reaguji na Váš dotaz, zda někdo v Lipencích šije roušky.

K tomuto Vám mohu sdělit, pouze to, že některé osoby, které šijí roušky je bezplatně předávají na úřad, kde jsou tyto distribuovány zejména seniorům, ale jejich množství je stále nedostatečné.

Ing. Petr Jindra, 20. 3. 2020
Autor:                  
Datum vložení: 22. 1. 2020

Dobrý den,

nynější rozsah provozu linky 242 je největší, jaký dokážeme zajistit se stávajícím počtem nasazených autobusů a řidičů. Jakékoliv přidávání spojů už tedy znamená nutnost přidat na linku další autobus s řidičem. Jsme si vědomi toho, že zejména večerní ukončení provozu linky 242 v úseku Zbraslavské náměstí – Lipence je příliš brzké a dříve či později bude nezbytné doplnit další spoje. Ze strany organizace ROPID rozhodně je snaha toto rozšíření provozu realizovat a máme na něj zajištěny finanční prostředky. Limitujícím faktorem jsou však v tuto chvíli možnosti dopravce, a to zejména počet řidičů, kterých je dlouhodobý nedostatek. S dopravcem na toto téma jednáme, a jakmile se podaří kapacity na rozšíření provozu linky 242 zajistit, přistoupíme k realizaci. Rádi bychom navýšení počtu spojů spojili s prodloužením trasy ke zbraslavskému nádraží tak, aby linka v obdobích přepravních špiček zajišťovala návaznost na vlaky do/z centra. Další záležitostí, ve které nám přidání autobusu do jisté míry „rozváže ruce“, je zajištění dopravy dětí z horní části Jílovišťské ul. na začátek vyučování ve škole v Lipencích, kde dnes časové polohy spojů nejsou vyhovující.

S pozdravem

Ing. Jan Marek | odbor městské dopravy

dopravní referent

Ivana Žáková, 5. 2. 2020
Autor:                          
Datum vložení: 17. 1. 2020

Dobrý den paní Malá,

Na odbor dopravy v Radotíně jsme v loňském roce prostřednictvím projektanta podali navrhované dvě varianty. Varianta 1 – dva semafory, varianta 2 – tři semafory (třetí umístěn v ulici V Roklích). Policie České republiky, Odbor služby dopravní policie nám odsouhlasila Variantu 1, s několika podmínkami, které však budou zapracovány až do skutečné projektové dokumentace, na které se začíná pracovat.

Původně jsme si mysleli, že semafor budeme moci realizovat s minimálními stavebními úpravami, s minimálním povolovacím procesem a že to je možné stihnout již k září loňského roku. Umístění semaforů však berou příslušné instituce jako stavbu, se všemi podmínkami stavebního řízení. Postupujeme tedy mnohem pomaleji než bychom chtěli a rozhodně pomaleji než by bylo potřeba.

Ivana Žáková, 23. 1. 2020

Užitečné odkazy