...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od úterý 28. 6. 2022 20:00 hodin do středy 29. 6. 2022 06:00 hodin a od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ BDĚLOST (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 28. 6. 2022 20:00 hodin do středy 29. 6. 2022 10:00 hodin

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) ve středu 29. 6. 2022 od 06:00 hodin do 12:00 hodin

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Autor: Kaczorová Zuzana
Datum vložení: 9. 6. 2022

Zastávka MHD U Kapličky a i mobiliář jsou ve správě TSK, které provedlo výměnu ohořelého koše a zbytky koše neodklidilo, proto to učinili pracovníci ÚMČ Praha-Lipence již dne 10. 6. 2022.

Ing. Petr Jindra, 27. 6. 2022
Autor:            
Datum vložení: 2. 5. 2022

Dobrý den, pane Hanáku,

vedení naší MČ vedlo jednání ohledně přístavby MŠ Lipence s panem radním pro školství, PhDr. Mgr. Vítem Šimralem, Ph.D. et Ph.D. Pan radní s projektem na přístavbu, která zahrnuje i demolici starého objektu, souhlasil a přislíbil jeho podporu.

Financování samotné výstavby včetně demolice samozřejmě v letošním rozpočtu nemáme, na obojí je třeba získat dotace. V letošním roce jsou v rozpočtu pouze finanční prostředky na projektovou  dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Mgr. Lenka Kadlecová, 26. 5. 2022
Autor:            
Datum vložení: 24. 5. 2022

Dobrý den, pane Hánáku,

Kamery, které MČ získala v soutěži, jsou instalovány na vybraných místech a čekáme na jejich spuštění. Prodleva byla způsobena vypořádáním požadavků Zákona na ochranu osobních údajů.

Mgr. Lenka Kadlecová, 26. 5. 2022
Autor:      
Datum vložení: 21. 4. 2022

Podle informací od investora, firmy KPD Group, s.r.o, bude dodržen prosincový termín otevření Retailparku.

Ing. Petr Jindra, 3. 5. 2022
Autor:               
Datum vložení: 13. 4. 2022

Otázky:
1. Dokdy bude zveřejněn videozáznam z jednání ZMČ, kontrolní zpráva a stanovisko starostky a proč tak dosud nebylo provedeno?
---------------
Videozáznam z jednání Zastupitelstva bývá zveřejněn vždy do 7 dnů od konání zastupitelstva spolu se zápisem a přílohami. Pro vysvětlení - jako zapisovatel zpracuji zápis, následně zkontroluji usnesení a hlasování a takto připravený zápis zasílám ověřovatelům zápisu, jakmile jej obdržím zpět zapracuji případné připomínky a zápis s přílohami je zveřejněn i s videozáznamem s doplněním časů jednotlivých projednávaných bodů z jednání na webových stránkách.
V tuto chvíli je na veřejném Youtubovém kanálu MČ Praha - Lipence k dispozici záznam z 27. jednání, který však dosud není opatřen časy jednotlivých projednávaných bodů.
Zde zasílám odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=9KiZmpiMY3Y
Stanovisko starostky ke zprávě kontrolního výboru je jednou z příloh zápisu z jednání zastupitelstva.
---------------
2. Lze ještě vůbec očekávat solidní připravenost materiálů a aktérů zasedání ,které tentokrát i z těchto důvodů trvalo šest hodin ?
---------------
Důvodem délky jednání zastupitelstva není připravenost materiálů, všechny relevantní podklady jsou k dispozici zastupitelům i veřejnosti před vlastním jednáním. Délku jednání zastupitelstva ovlivňuje zejména snaha opozičních zastupitelů a bývalého vedení napadat jakoukoliv činnost obce, která v tomto volebním období probíhá. Vedení obce musí vynakládat značnou energii nad desítkami dotazů od pana Čížka a úřad tráví mnoho hodin přípravou odpovědí. Pan Čížek se často dotazuje i na skutečnosti, které proběhly v době, kdy on sám byl místostarostou. Tuto situaci lze nejlépe připodobnit ke kauze, kdy Daniel Landa vyhlásil válku hygienickým stanicím během Covidu v podobě stovek žádostí o informace od “aktivních” občanů.   

---------------
3. Proč nejsou občanům, před zasedáním zastupitelstva, spolu s programem,
 dostupné zásadní podklady, jejichž projednání může mít vliv na obec i občany-viz např. Strategický plán, změny územního plánu, zásahy do komunikací, bezpečnost provozu, změny rozpočtu a jejich odůvodnění, atd.
----------------
Pro občany je příprava k jednání zveřejněna od pátku před jednáním. Strategický plán byl zveřejněn 29.3., tj. 14 dní. Připomínám, že bývalé vedení, jehož jste byl členem, odmítalo zveřejňovat i zápisy z Rady.

Mgr. Lenka Kadlecová, 21. 4. 2022
Autor:               
Datum vložení: 18. 4. 2022

Dobrý den pane Čížek,

k Vašemu dotazu, ze dne 18. 04. 2022, ohledně zveřejnění „Závěrečné zprávy o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence za rok 2021“ sděluji“

-  1. dílčí přezkoumání hospodaření za období od 1. 1.2021 do 30. 6. 2021 proběhlo ve dnech 6. 9. až 22. 9. 2021

-  dokončení přezkoumání hospodaření proběhne ve dnech 25. 4. 2022 až 3. 5. 2022.

-  s výsledkem 1. dílčího přezkoumání byla seznámena Rada MČ dne 21. 10. 2021 na 70. jednání - viz usnesení č. 70/302 písm. b)

- Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Lipence, za rok 2021, bude součástí účetní závěrky, kterou bude projednávat Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence na svém plánovaném 28. jednání dne 16. 5. 2022

Ing. Petr Jindra, 21. 4. 2022
Autor:          
Datum vložení: 14. 3. 2022

Po dlouhých jednáních se provozovatelé nakonec dohodli, že do 31. 3. bude ještě provoz zajišťovat 1. Vodohospodářská a od 1. dubna již vše kompletně převezme PVK. Po tomto datu bude PVK rozesílat smlouvy a také vodoměry budou měněny dle potřeby již novým provozovatelem.
 

Ivana Žáková, 15. 3. 2022
Autor:              
Datum vložení: 5. 3. 2022

Dobrý den paní Volfová,

na území Městské části Praha-Lipence se nenachází žádný kryt.

Níže zasílám odkaz na seznam úkrytů a sirén  v hl. m. Praze.

https://bezpecnost.praha.eu/mapy/ukryti-a-sireny

Ing. Petr Jindra, 7. 3. 2022
Autor:               
Datum vložení: 20. 2. 2022

Dobrý den pane Čížek,

žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, má ustanovení § 13 a § 14 tohoto zákona, uvedeny konkrétní náležitosti, které musí žádost obsahovat. Dotaz prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách MČ Praha-Lipence, toto nesplňuje.  

Dne 25. 02. 2022 jste odpovídajícím způsobem, písemně požádal o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde jedním z bodů je i žádost o poskytnutí výše uvedené „Kontrolní zprávy“, tyto informace spolu s „Kontrolní zprávou“ obdržíte v zákonné lhůtě na Vaši adresu.

Ing. Petr Jindra, 28. 2. 2022
Autor:               
Datum vložení: 20. 1. 2022

Dobrý den pane Čížek,

zasílám odpovědi k Vašim dotazům položeným prostřednictvím formuláře na webových stránkách MČ Praha-Lipence, dne 20. 01. 2022:

1) Kde je k dohledání zásobník investičních akcí pro MČ Lipence, zmíněný v zápise rady    č. 77.

K tomuto dotazu Vám sděluji, že MČ Praha-Lipence nemá k dispozici a ani nemá přístup do celoměstského zásobníku projektů investičních akcí Magistrátu hl. m. Prahy pro městské části.

Za MČ Praha-Lipence Vám sděluji, že v roce 2021 byly jako prioritní investiční akce Radou MČ na jejím 52. jednání, dne 18. 01. 2021 vybrány:

1. Přístavba jídelny a stavební úpravy přízemí ZŠ Lipence, ve výši 5 000 000,- Kč – priorita 1

2. Rekonstrukce ulice Nad Údolím hvězd a Za hrází ve výši 7 000 000,- Kč – priorita 2

Do zásobníku investičních projektů zařazených do zásobníku investičních projektů navazující na strategický dokument „Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032“ byly v roce 2021 zařazeny projekty:

1. Instalace umělé trávy na cvičném fotbalovém hřišti TJ Sokol Lipence – priorita 2

2. Rekonstrukce sociálního zázemí TJ Sokol Lipence – priorita 3

3. Rekonstrukce stávajících kabin TJ Sokol Lipence – priorita 4

4. Rozšíření tělocvičny o zázemí, malý cvičební sál a byt pro správce – priorita 2

5. Výstavba zázemí sportovního areálu (nová budova) - priorita 1

6. Výstavba parkoviště, srovnání okolí nové budovy – priorita 2

7. Vybudování Hasičského hřiště (sportovní ovál) - priorita 2

8. Obnova automatické závlahy – priorita 3

9. Srovnání výškového rozdílu hrací plochy – priorita 5

V roce 2022 Rada MČ na svém 77. jednání dne 06. 01. 2022, jako prioritní investiční akce do žádosti o dotaci z investiční rezervy MHMP určené pro MČ vybrala akce:

1. Přístavba MŠ Lipence – Rozšíření kapacity MŠ, ve výši 4 700 000,- Kč – priorita 1

2. Přístavba a nástavba tělocvičny u ZŠ Lipence, ve výši 2 200 000,- Kč – priorita 2

Do zásobníku investičních projektů zařazených do zásobníku investičních projektů navazující na strategický dokument „Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032“ byly v roce 2021 zařazeny projekty:

1. Instalace umělé trávy na cvičném fotbalovém hřišti – priorita 3

2. Rozšíření tělocvičny o zázemí, malý cvičební sál – priorita 2

3. Výstavba zázemí sportovního areálu (nová budova), vč. vybudování parkoviště – priorita 1

4. Vybudování Hasičského hřiště (sportovní ovál) - priorita 4

2) Současně žádám o informaci, jaké vlastní investice jsou (byly) zahrnuty v             rozpočtovém výhledu do roku 2026, schváleném s rozpočtem na rok 2021

Návrh spoluúčasti MČ na investicích byl udělán tak, abychom mohli spoluúčast uhradit z jakéhokoli rozpočtu, který budeme sestavovat na určitý rok. Vzhledem k tomu, že veškeré akce závisejí na dalších dotacích, nemá rozpočtový výhled ambice začlenit konkrétní spoluúčast do konkrétního roku.

Mgr. Lenka Kadlecová, 9. 2. 2022

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy