...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor: Míla Vlčková
Datum vložení: 9. 10. 2021
Autor:             
Datum vložení: 16. 9. 2021

Přepravní průzkum ukázal, že poptávka v úseku Dolní Černošice – Lipence je večer okolo 17.-18. hod. podobná v obou směrech jízdy. Zacelení abnormálně dlouhé mezery mezi spoji, která nyní ve směru z Dolních Černošic do Lipenců existuje, je tedy skutečně žádoucí. Záležitost jsem projednal s dopravcem a přidání jednoho páru spojů Dolní Černošice – Lipence je z jeho strany proveditelné. Mám tedy připraven návrh na zavedení spojů v 18:03 z Dolních Černošic do Lipenců a v 18:09 zpět. Oba nové spoje budou mít návaznost na linku 241. Spuštění bude směřovat k 3. 1. 2022

Ing. Jan Marek odbor městské dopravy oddělení projektování městské dopravy, 6. 10. 2021
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 30. 9. 2021
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 30. 9. 2021
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 29. 9. 2021
Autor:               
Datum vložení: 19. 9. 2021

Dobrý den, pane Čížku,

Stejnou sérii otázek jste přednesl i na 23. zasedání ZMČ. Mé odpovědi tedy budou stejné.

1. Potřebné zahradnické práce na údržbu zeleně přesáhnou 50 000,- Kč. Bylo třeba práce přesně popsat a formou poptávkového řízení vybrat dodavatele. Tím je firma Johnnystav s.r.o, která nastoupí 7.10.2021.

2. Zhotovitel na reklamaci nereagoval, opravíme sami a náklady na opravu budeme po zhotoviteli vymáhat. Zodpovědná je starostka s místostarostkou. Užívání bude možné po stabilizaci plotových prken.

3. Situace okolo rozšíření MŠ byla detailně prezentována dne 20.9. na ZMČ. Ve stručnosti: Projekt přístavby z roku 2018 nemá dostatečnou kapacitu pro budoucí potřebu. Nová studie proveditelnosti počítá s rozšířením o 4 třídy, novou kuchyň, vstupní halu a sborovnu. Výstavba bude dvouetapová tak, aby po celou dobu zůstala MŠ funkční. V druhé etapě bude nahrazena současná budova.
Bez převisu uchazečů o MŠ není možné získat finance na přístavbu. K odmítnutí žadatelů z důvodu nedostatečné kapacity došlo teprve letos.

4. Projekt semaforů v esíčku počítá s "chytrými" semafory, které zastaví auta v protisměru jen pro průjezd velkých vozidel. Objíždění menšími ulicemi z důvodu těchto semaforů dopravní studie nepředpokládá.
Stejně tak není třeba speciálně řešit ústí menších ulic.
Dopravní studie byla dokončena v lednu 2020 před tvorbou strategického plánu. Tvůrci strategického plánu o ní vědí a pracují s ní.
V současné chvíli projednáváme s firmou Exafin vybudování části Obvodové ulice pod ulicí Na Lhotkách. V platném územním plánu není její poloha a šířka optimální, protože plán počítal s větší výstavbou a novým nájezdem na Strakonickou.
V návrhu Metropolitního plánu už není severní větev Obvodové. Náhradou žádáme o severní bypass esíčka od ČOV po ulici Černošickou.

Lenka Kadlecová, 27. 9. 2021
Autor:         
Datum vložení: 26. 9. 2021

Dobrý den, pane Ptáčku,

Rozšíření ulice Na Lhotkách je plánováno od ulice Pešákova až k odbočce k hájovně. Studii tohoto rozšíření zatím pořizuje soukromý investor. Kdy bude stavba realizována a z jakých zdrojů, zatím nevíme. Ale zkapacitnění ulice Na Lhotkách je nutnou podmínkou pro novou výstavbu na stavebních pozemcích v této lokalitě.

Lenka Kadlecová, 27. 9. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 22. 9. 2021

Dobrý den, paní Kaczorova,

Váš dotaz jsme postoupili na MHMP, Odbor životního prostředí, který rybník v Oboře spravuje. Obdržená odpověď bude zveřejněna. 

Ivana Žáková, 23. 9. 2021
Autor:              
Datum vložení: 23. 9. 2021

Dobrý den, paní Králová,

Pana Cempera i celou jeho rodinu znám 12 let a nekorektní chování k ženám z jeho strany jsem nikdy nezaznamenala. Naopak je zásadový a ochoten pomoci.
Možná vás zmátla jeho jadrná mluva a schopnost výstižně a krátce pojmenovat problém, což je při jednání ZMČ občas velmi přínosné.
Nevhodné chování vůči ženám v současném zastupitelstvu registruji jen u jednoho opozičního člena, který ženám opakovaně skáče do řeči, vyslovuje pochybnosti o jejich schopnostech vést jednání nebo demonstrativně odchází, když přednášejí svůj příspěvek.
S rozpočtem MČ pracujeme s péčí řádného hospodáře a žádné seberozvojové nebo převýchovné kurzy zastupitelům nehradíme. Máme za to, že si voliči vybrali po zralé úvaze a různorodost zastupitelů odpovídá naší voličské základně.

Lenka Kadlecová, 23. 9. 2021
Autor:               
Datum vložení: 1. 9. 2021

Dobrý den, pane Hrubý,

Jedná se o lávku přes Kazínský potok na cestě, která vchází do lesa na křižovatce ulic K Údolí Hvězd a Nad Údolím Hvězd a jde směrem na Cukrák. Je to mimo území Lipenců, na pozemku Bartoň-Dobenínů, od kterých máme předběžný souhlas s instalací.
Touto lávkou by byl zajištěn bezpečný vstup do lesa co možná nejblíže původní modré značce, která vedla pod Kazínskou skálou a nyní je zrušená z důvodu padajícího kamení.
 

Lenka Kadlecová, 2. 9. 2021

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy