...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Na území České republiky je do 28. 03. 2021 vyhlášen nouzový stav.

Od 1. března 2021 zákaz pohybu mezi okresy bez zásadního důvodu. Formuláře ke stažení zde

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor: Jiří Dušek
Datum vložení: 4. 2. 2021

Dobrý den, pane Dušku,

Cesta podél Berounky je ve vlastnictví městské části jen kus za křižovatku s polní cestou vedoucí k pastvinám a tuto část se snažíme v rámci našich možností udržovat. Nejhorší úsek má třináct různých soukromých vlastníků a dále směrem k ulici Pod Jezem podle katastrální mapy cesta úplně mizí.
Městská část by neměla investovat do soukromých pozemků. V tomto případě jsou ale vedeny jako komunikace a po dohodě se všemi vlastníky by to bylo možné.
Zatím jsme tuto cestu navrhli v rámci parku Soutok jako důležitou cyklotrasu. Je to jedna z možností, jak cestu opravit a zlegalizovat z prostředků hlavního města Prahy.

Mgr. Lenka Kadlecová, 5. 3. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 22. 2. 2021

O situaci na břehu řeky Berounky  mezi Černošickou lávkou a osadou Kazín víme. Po dohodě s Městskou policií, jsou sem směřovány jejich hlídky a to i hlídky na koních, které zde provádí průběžné kontroly. Co se týče „polní cesty“ označené jako U Berounky v úseku od ulice Nad jezem až k ulici K Černošicím, tak tato povětšinou vede po pozemcích soukromých vlastníků, stejně tak jako pozemky kolem řeky Berounky. Na těchto pozemcích MČ Praha-Lipence ze svého postavení nemůže osobám omezovat či zakazovat pohyb či pobyt.

MČ Praha - Lipence nemá ze zákona oprávnění vydat obecně závaznou vyhlášku, tak jako např. obec Černošice. K vydávání obecně závazných vyhlášek je oprávněn na území hl. m. Prahy, pouze Magistrát hl. m. Prahy.

Na základě Vašeho podnětu byla opětovně požádána Městská policie, aby ve zvýšené míře situaci kontrolovala a zjištěné přestupce postihovala a to, ne jen formou domluvy.

Ing. Petr Jindra, 24. 2. 2021
Autor:              
Datum vložení: 23. 2. 2021

K Vašemu dotazu ohledně bourání budovy Restaurace U Kubíčků, tak majitel objektu oznámil, že vzhledem k technickému stavu, kdy budova vystavěná ve 30. letech minulého století prošla několika povodněmi, došlo postupem času k narušení statiky objektu, který je částečně zděný a částečně s dřevěnou konstrukcí, napadenou dřevomorkou a dřevokaznými houbami, což mělo za následek propadnutí stropu 1. NP a vytržení stropních trámů z obvodového zdiva. Proto majitel zahájil zabezpečovací a sanační práce, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob.

Ing. Petr Jindra, 24. 2. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 17. 2. 2021

Dobrý den paní Jiroušová,

Problematika navýšení svozu a počtu nádob na tříděný odpad je dlouhodobě diskutována a řešena s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskými službami, které svozy zajišťují.

Výsledkem jednání je že od března 2021 dojde k naplnění maximální kapacity počtu svozů nádob na tříděný odpad v katastru MČ Praha-Lipence, ze strany Pražských služeb. Dále průběžně od března dojde na většině míst (včetně stanoviště konečné zastávky MHD č. 243 Kazín) k navýšení počtu nádob na tříděný odpad o jednu nádobu na „PAPÍR“ či „PLAST“

Ing. Petr Jindra, 22. 2. 2021
Autor:              
Datum vložení: 11. 11. 2020

Dobrý den paní Ekartová,

k Vašemu dotazu ohledně příjezdu VOK na bioodpad, jsem ověřoval na Magistrátu hl. m. Prahy, na Odboru ochrany životního prostředí, Oddělení odpadů, kdy mi bylo sděleno, že k žádnému omezení svozu nedochází a svou VOK na bioodpad bude probíhat podle harmonogramu.

Ing. Petr Jindra, 12. 11. 2020
Autor:                
Datum vložení: 13. 10. 2020

Dobrý den pane Veselý,

K Vaší otázce na webových stránkách MČ Praha - Lipence ohledně dodávek obědů dotovaných MČ Praha - Lipence pro seniory žijící v MČ Praha - Lipence Vám sděluji, že v rámci revizí uzavřených smluv s dodavateli, bylo zjištěno, že podmínky jednotlivých dodavatelů nebyly zcela stejné a ne všichni dodavatelé doložili požadované dokumenty a hygienické doklady osvědčující způsobilost k přípravě jídel z hygienického hlediska.

Rovněž bylo třeba vyjasnit zda uvedené služby spadají do gesce zákona o zadávání veřejných zakázek či nikoliv, jak bylo rozebíráno na jednání Zastupitelstva MČ Praha - Lipence na jaře 2020.

Po vyjasnění všech otázek a vzhledem k tomu, že smlouvy s dodavateli obědů končí ke dni 30. 10. 2020, byla od 14. 08. 2020 do 30. 09. 2020 uveřejněna „Výzva“ pro zájemce o dodávky dotovaných obědů a došlo k informování dodavatelů stávajících.

Ze současných dodavatelů na výzvu reagovala spol. VORECH spol. s r.o., a Ivo Synek, Jídelna ÚJP - p. Vašák neprojevil zájem a spol. Jídlo Letí s. r.o. dne 30. 09. 2020 sdělila, že nemá zájem dále pokračovat v dodávkách obědů.

Důvody proč spol. Jídlo Letí nemá dál zájem pokračovat v dodávkách obědů pro seniory není MČ Praha - Lipence známa. MČ Praha - Lipence nemůže zasahovat do podnikatelských vztahů a tvorby cen obědů.

MČ Praha - Lipence jasně deklaruje, výši a podmínky za kterých poskytuje příspěvek pro seniory.

Ing. Petr Jindra, 20. 10. 2020
Autor:                
Datum vložení: 16. 10. 2020

Dobrý den, pane Stojanove,

Děkujeme za logický postřeh. Omlouváme se za nepřesnou formulaci, která měla správně být:   ... na dosah od centra hlavního města.
Diskuzi o odtržení Lipenců od Prahy jsme tímto rozhodně rozpoutat nechtěli. Zvláště když Program koordinátorů participace financuje Praha a Lipence v něm mají dva další projekty závislé na finančním přispění Magistrátu.

Lenka Kadlecová, 20. 10. 2020
Autor:               
Datum vložení: 30. 9. 2020

Dobrý den,

Reklamace ulice K Průhonu byla projednána s mandatářem i se zhotovitelem a na jaře příštího roku bude tento úsek opraven.

Ivana Žáková, 17. 10. 2020
Autor:                  
Datum vložení: 30. 9. 2020

K vašemu dotazu, položenému prostřednictvím formuláře na webu MČ Praha - Lipence Vám sděluji:

V termínu 02. a 03. října 2020 se ve volebním obvodu Praha - Lipence, žádné volby nekonají, proto jste neobdržela žádné hlasovací lístky.

Ing. Petr Jindra, 30. 9. 2020
Autor:               
Datum vložení: 4. 8. 2020

Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz ohledně kanalizace v ulici Ke Švestkovce v Praze 5 - Lipencích. V této ulici je již kanalizace vybudována, ale vzhledem k absenci bližšího označení stavby popř. pozemku o který se Vám jedná není možno poskytnout přesné informace.

Co se týče Závazného plánovací informace, tak MČ Praha - Lipence nemá zřízen odbor výstavby, proto tuto informaci poskytne Úřad MČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín, ing. arch. Miluše Hamrská.

Ing. Petr Jindra, 4. 8. 2020

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
1
22
1
23 24 25 26 27 28
1
29 30 31 1 2 3 4
1

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 157
TÝDEN: 1279
CELKEM: 201332

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
1
22
1
23 24 25 26 27 28
1
29 30 31 1 2 3 4
1

Užitečné odkazy