...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Do 12. 12. 2020 je na území České republiky vyhlášen nouzový stav“

Do 12. 12 2020 jsou omezeny úřední hodiny Úřadu MČ Praha–Lipence: PO 13-18, ST 8-13

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor:              
Datum vložení: 11. 11. 2020

Dobrý den paní Ekartová,

k Vašemu dotazu ohledně příjezdu VOK na bioodpad, jsem ověřoval na Magistrátu hl. m. Prahy, na Odboru ochrany životního prostředí, Oddělení odpadů, kdy mi bylo sděleno, že k žádnému omezení svozu nedochází a svou VOK na bioodpad bude probíhat podle harmonogramu.

Ing. Petr Jindra, 12. 11. 2020
Autor:                
Datum vložení: 13. 10. 2020

Dobrý den pane Veselý,

K Vaší otázce na webových stránkách MČ Praha - Lipence ohledně dodávek obědů dotovaných MČ Praha - Lipence pro seniory žijící v MČ Praha - Lipence Vám sděluji, že v rámci revizí uzavřených smluv s dodavateli, bylo zjištěno, že podmínky jednotlivých dodavatelů nebyly zcela stejné a ne všichni dodavatelé doložili požadované dokumenty a hygienické doklady osvědčující způsobilost k přípravě jídel z hygienického hlediska.

Rovněž bylo třeba vyjasnit zda uvedené služby spadají do gesce zákona o zadávání veřejných zakázek či nikoliv, jak bylo rozebíráno na jednání Zastupitelstva MČ Praha - Lipence na jaře 2020.

Po vyjasnění všech otázek a vzhledem k tomu, že smlouvy s dodavateli obědů končí ke dni 30. 10. 2020, byla od 14. 08. 2020 do 30. 09. 2020 uveřejněna „Výzva“ pro zájemce o dodávky dotovaných obědů a došlo k informování dodavatelů stávajících.

Ze současných dodavatelů na výzvu reagovala spol. VORECH spol. s r.o., a Ivo Synek, Jídelna ÚJP - p. Vašák neprojevil zájem a spol. Jídlo Letí s. r.o. dne 30. 09. 2020 sdělila, že nemá zájem dále pokračovat v dodávkách obědů.

Důvody proč spol. Jídlo Letí nemá dál zájem pokračovat v dodávkách obědů pro seniory není MČ Praha - Lipence známa. MČ Praha - Lipence nemůže zasahovat do podnikatelských vztahů a tvorby cen obědů.

MČ Praha - Lipence jasně deklaruje, výši a podmínky za kterých poskytuje příspěvek pro seniory.

Ing. Petr Jindra, 20. 10. 2020
Autor:                
Datum vložení: 16. 10. 2020

Dobrý den, pane Stojanove,

Děkujeme za logický postřeh. Omlouváme se za nepřesnou formulaci, která měla správně být:   ... na dosah od centra hlavního města.
Diskuzi o odtržení Lipenců od Prahy jsme tímto rozhodně rozpoutat nechtěli. Zvláště když Program koordinátorů participace financuje Praha a Lipence v něm mají dva další projekty závislé na finančním přispění Magistrátu.

Lenka Kadlecová, 20. 10. 2020
Autor:               
Datum vložení: 30. 9. 2020

Dobrý den,

Reklamace ulice K Průhonu byla projednána s mandatářem i se zhotovitelem a na jaře příštího roku bude tento úsek opraven.

Ivana Žáková, 17. 10. 2020
Autor:                  
Datum vložení: 30. 9. 2020

K vašemu dotazu, položenému prostřednictvím formuláře na webu MČ Praha - Lipence Vám sděluji:

V termínu 02. a 03. října 2020 se ve volebním obvodu Praha - Lipence, žádné volby nekonají, proto jste neobdržela žádné hlasovací lístky.

Ing. Petr Jindra, 30. 9. 2020
Autor:               
Datum vložení: 4. 8. 2020

Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz ohledně kanalizace v ulici Ke Švestkovce v Praze 5 - Lipencích. V této ulici je již kanalizace vybudována, ale vzhledem k absenci bližšího označení stavby popř. pozemku o který se Vám jedná není možno poskytnout přesné informace.

Co se týče Závazného plánovací informace, tak MČ Praha - Lipence nemá zřízen odbor výstavby, proto tuto informaci poskytne Úřad MČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín, ing. arch. Miluše Hamrská.

Ing. Petr Jindra, 4. 8. 2020
Autor:        
Datum vložení: 9. 7. 2020

Dobrý den,

reaguji na Vás dotaz ohledně výstavby kanalizace v ulici Oddechová či Za Hrází.

Ve střednědobém horizontu je počítá s celkovou rekonstrukcí ulice Za hrází a vybudováním kanalizace.

Vše se však odvíjí jednak od provedení intenzifikace čističky odpadních vod, na které se  začne pracovat v letošním roce.

Následně pak od zajištění finančních prostředků, na celkovou rekonstrukci komunikace, kdy jde o velkou investici a bude třeba zajistit financování ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Ing. Petr Jindra, 9. 7. 2020
Autor:           
Datum vložení: 24. 6. 2020

Dobrý den pane Hájek,

o situaci a stavu komunikace Pod lečí v Praha 5 - Lipencích MČ Praha - Lipence ví. Bohužel vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o opravu jednoho kanálů, ale jak bylo zjištěno je nutná oprava komunikace v celé délce, a to zejména rozebrání zámkové dlažby, zhotovení odpovídajícího podloží pod zámkovou dlažbu a její znovu položení. Tyto práce jsou finančně velice nákladné. V rozpočtu MČ Praha - Lipence na rok 2020 na takto rozsáhlou rekonstrukci komunikace není dostatek finančních prostředků, proto je přistupováno k opakovanému značení vystouplých kanálů signální barvou. Věřím že se najdou finanční prostředky na provedení odpovídající rekonstrukce v budoucnu.

Ing. Petr Jindra, 3. 7. 2020
Autor:                     
Datum vložení: 31. 5. 2020

Dobrý den pane Fedurčáku,

k Vašemu dotazu ohledně propojení ulic Boudova - Pohledná, Vám nemohu vzhledem k dosud nevyřešeným majetko-prárvním vztahům majitelů pozemků sdělit zda a kdy dojde k propojení uvedených ulic.

Samotné propojení by jistě bylo přínosné, ale v současné době jej nelze realizovat.

Ing. Petr Jindra, 2. 6. 2020
Autor:                  
Datum vložení: 12. 5. 2020

Dobrý den paní Ingeduldová,

děkujeme Vám za nabídku našitých roušek a pokud Vás můžeme požádat o jejich přinesení na podatelnu úřadu.

Roušky MČ Praha - Lipence takto dodané roušky bezplatně průběžně vydává podle požadavků a potřeb občanům MČ Praha-Lipence

Ing. Petr Jindra, 13. 5. 2020

Užitečné odkazy