...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor:            
Datum vložení: 1. 7. 2021

Na zastupitelstvu zveřejněný otevřený dopis není pouze žádostí o prošetření situace kolem odchodu 10 učitelů, ale obviňuje paní ředitelku v mnoha ohledech z nevhodného vedení školy a konstatuje špatnou pověst školy. Forma anonymu sňala z autorů povinnost, aby svá tvrzení doložili. Zastupitel má hájit zájmy občanů a zároveň by neměl poškozovat instituce zřízené městskou částí. Podle mého názoru bylo správné z pozice zastupitele předat anonymní dopis Školské radě, pokud se nepodařilo zastupiteli přesvědčit rodiče k otevřené komunikaci.

Lenka Kadlecová, 14. 7. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 23. 6. 2021

Dobrý den, paní Vladyková,
postup paní Tvrdé považujeme za nevhodný. Odprezentování anonymního dopisu zastupitelem na veřejném jednání zastupitelstva zajistí jeho publicitu, ale zároveň poškozuje pověst školy dříve, než se může vedení školy k textu vyjádřit. Na anonymní podněty na úřadě ze zásady nereagujeme, ovšem touto formou zveřejnění si autoři otevřeného dopisu reakci vynutili, aniž by nesli odpovědnost odůvodnit a doložit jednotlivá nařčení.  Mrzí nás součinnost paní Tvrdé s tímto postupem a věříme, že to bude mementem pro všechny další zastupitele, aby se těmto praktikám v budoucnu nepropůjčili.
K anonymnímu otevřenému dopisu se na žádost paní ředitelky dne 23.6. sešla Školská rada, které přijímání podobných, ale podepsaných, podnětů přísluší. Rada jednomyslně přijala usnesení, které bude v následujících dnech zveřejněno na stránkách školy.

Lenka Kadlecová, 28. 6. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 22. 4. 2021

Řešením je instalace chytrého semaforu. V současné chvíli existuje studie. Projektovou dokumentace a samotnou realizaci bude provádět TSK ve spolupráci s Ropidem, MHMP a samozřejmě s naší MČ.
 

Ivana Žáková, 20. 5. 2021
Autor:                 
Datum vložení: 14. 5. 2021

Dobrý den paní Dvořáčková,

Z Vašeho dotazu není patrné, zda se ptáte jako plátce (pronajímatel), nebo ubytovaný.

Poplatek z pobytu, který je kratší než 60 dnů a osoba není v obci přihlášená, platí poplatek z ubytování plátci tj. tomu, kdo v tomto případě pronajímá chatu.

Plátce (pronajímatel) je povinen ohlásit správci poplatku tj. úřadu, že poskytuje ubytování a vyplnit hlášení o výběru poplatku z pobytu. Dále je plátce (pronajímatel) povinen vést ubytovací knihu, buď v listinné, nebo elektronické podobě, kde zapisuje údaje týkající se FO, které poskytuje pobyt.

Jestliže jste ubytována v pronajaté chatě, nedocházíte na úřad platit poplatek z pobytu Vy, ale ten, kdo pronajímá, ten má povinnost ohlásit, že poskytuje ubytování.

Plátce (pronajímatel) má povinnost vést evidenční knihu, která musí obsahovat:

  • den a konec pobytu,
  • jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště,
  • datum narození,
  • číslo a druh dokladu totožnosti,
  • částka vybraného poplatku, nebo důvod osvobození.

Zápisy v knize musí být správné, přehledné, srozumitelné a uspořádány postupně z časového hlediska.

Plátce (pronajímatel) musí evidenční knihu uchovávat  po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Podrobné informace včetně příslušného formuláře najdete na našich webových stránkách:

prakticke-informace/potrebuji-si-zaridit/mistni-poplatek-z-pobytu/

případné další Vaše dotazy ohledně poplatku Vám zodpoví paní Blanka Raková.

Ing. Petr Jindra, 17. 5. 2021
Autor:                    
Datum vložení: 6. 5. 2021

Dobrý den paní Tluszová,

svoz bioodpadu zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím spol. KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a.s. V letošním roce bohužel došlo ke snížení počtu svozů v rámci hl. m. Prahy. V prvním pololetí letošního roku již nebude žádný svoz bioodpadu realizován.
Po jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a spol. KOMWAG byly přislíbeny pro MČ Praha-Lipence na 2. pololetí roku 2021 tyto termíny:

dne 04. 09. 2021     od 09:00 do 12:00 hod.      stanoviště Oddechová
dne 11. 09. 2021     od 09:00 do 12:00 hod.      stanoviště K Průhonu
dne 18. 09. 2021     od 13:00 do 16:00 hod.      stanoviště Dolní Černošice - parkoviště

dne 09. 10. 2021     od 09:00 do 12:00 hod.      stanoviště K Průhonu
dne 16. 10. 2021     od 09:00 do 12:00 hod.      stanoviště Dolní Černošice - parkoviště
dne 16. 10. 2021     od 13:00 do 16:00 hod.      stanoviště Oddechová

dne 13. 11. 2021     od 09:00 do 12:00 hod.      stanoviště K Průhonu

Tyto termíny a časy byly přislíbeny, avšak dosud nebyly MČ Praha-Lipence oficiálně potvrzeny, jakmile budou potvrzeny, bude o tom zveřejněna zpráva na webu MČ Praha-Lipence a informačních tabulích.

Ing. Petr Jindra, 14. 5. 2021
Autor:       
Datum vložení: 6. 5. 2021

Dobrý den paní Pechová,

k Vašemu dotazu, zda bude MČ Lipence prodávat stavební pozemky patřící pod MČ Lipence, Vám sděluji, že MČ Praha-Lipence neplánuje prodej žádných pozemků.

Ing. Petr Jidra, 10. 5. 2021
Autor:               
Datum vložení: 1. 5. 2021

Pozemek podél potoka je ve vlastnictví Bartoň-Dobenínů a v pronájmu ji má Prague City Golf, s.r.o. Podle posledních informací zde budou probíhat úpravy. Pro podrobnější informace kontaktujte Prague City Golf, s.r.o.

Ivana Žáková, 6. 5. 2021
Autor:                
Datum vložení: 12. 3. 2021

Dobrý den,

situace v "esíčku", jak pracovně tento úsek Černošické ulice nazýváme, je velmi problematická. Ohleduplnosti neumíme naučit ani řidiče autobusů, ani řidiče osobních automobilů. Způsob jízdy tímto úsekem si každý musí se svým svědomím srovnat sám.
Změna vozového parku, jak ji navrhujete, není reálná, neboť před tímto úsekem není žádné místo pro otočení autobusu.
Řešení, které máme v plánu a které je v běhu, je ryze praktické a je jím semafor, který by v danou chvíli do esíčka pustil autobus, či větší auto pouze jedním směrem.
Věříme, že toto řešení, které podporuje i TSK a Ropid bude realizováno co nejdříve.

Ivana Žáková, 12. 4. 2021
Autor:                    
Datum vložení: 14. 3. 2021

Dobrý den paní Slavíčková,

na uvedený dotaz jsme již odpovídali dne 22. 02. 2021, zde je odkaz na odpověď:

prakticke-informace/formulare/formulare-elektronicke/hlaseni-zavad/nahlasene-zavady/znicena-komunikace-podel-golfoveho-hriste-585cs.html

Ing. Petr Jindra, 15. 3. 2021
Autor:         
Datum vložení: 8. 3. 2021

Dobrý den pane Mráz,

reaguji na Váš dotaz ohledně z webových stránek MČ Praha-Lipence bourání objektu „Restaurace U Kubíčků“. Majitel objektu oznámil stavebnímu úseku zdejšího úřadu provádění sanačních a zabezpečovacích prací. Doložil statický posudek, že stavba není způsobilá plnit svůj účel.

Úřad MČ Praha-Lipence nemá ve své gesci stavebního odbor k vedení stavebního řízení. K výkonu této činnosti je věcně příslušný Úřad MČ Praha 16, Odbor dopravy, výstavby a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín.

Ing. Petr Jindra, 11. 3. 2021

Užitečné odkazy