...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OSKŠ - VÝSTRAHA ČHMÚ: 

SILNÝ VÍTR (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 27. 1. 2022 18:00 hodin do pátku 28. 1. 2022 18:00 hodin

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat veškeré dotazy, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Níže vyplňte krátký formulář

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 25. 1. 2022

Dobrý den pane Čížek,

podle informace od vedení MČ bude vystoupení Mobilní zvonohry věnován článek v Lipeneckém zpravodaji č. 1/2022. MČ Praha-Lipence vzhledem k minimálnímu časovému předstihu před vystoupením zvonohry pouze zařadila tuto akci do "Kalendáře akcí" na webových stránkách MČ Praha-Lipence.
 

Ing. Petr Jindra, 26. 1. 2022
Autor: Jordan Stojanov
Datum vložení: 20. 1. 2022

Aujeszkyho choroba je rozšířena prakticky po celém světě. Přenašeči jsou dospělá prasata. Původcem onemocnění je herpesvvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Doporučujeme majitelům psů, aby se při jejich venčení snažili zabránit kontaktu s divokými prasaty a přímého kontaktu s místy, kde se divoká prasata viditelně pohybovala.

Ing. Petr Jindra, 24. 1. 2022
Autor: Miroslav Čížek
Datum vložení: 20. 1. 2022
Autor:                            
Datum vložení: 19. 1. 2022

Dobrý den paní Lišková,

níže zasílám odkaz jednak na informaci na webových stránkách MČ Praha-Lipence ohledně bioodpadů:

mestska-cast/zpravy-pro-obcany/bioodpad-bezplatne-780cs.html

kde v článku je odkaz na elektronickou žádost na zřízení této služby a nezbytné další informace.

Ing. Petr Jindra, 20. 1. 2022
Autor:           
Datum vložení: 8. 1. 2022

Dobrý den, pane Dušku, ulici Oddechovou za spravenou rozhodně nepovažujeme. V současné chvíli nebudeme opravovat první úsek od ulice Černošická, kde jezdí stavební doprava a kterou má výsledně kompletně opravit stavebník. Zbývající část opravíme v závislosti na počasí a dostupnosti materiálu co nejdříve.

Mgr. Lenka Kadlecová, 13. 1. 2022
Autor:             
Datum vložení: 5. 1. 2022

Na základě Vašeho podnětu bylo místostarostkou paní Žákovou prověřeno, proč veřejné osvětlení nesvítí a od 06. 01. 2022 byla sjednána náprava a veřejné osvětlení již funguje.

Ing. Petr Jindra, 8. 1. 2022
Autor:             
Datum vložení: 7. 12. 2021

Zavedení kloubových autobusů pro linku č. 241 souvisí s rozšířením obratiště. Studie, která to řeší, stejně jako další témata, která se týkají dopravy, budou předmětem schůzky se zástupci Ropidu, kterou máme naplánovánu na první polovinu ledna.

Ivana Žáková, 6. 1. 2022
Autor:               
Datum vložení: 14. 12. 2021

Odpovědi:

1) SPRL doporučuje přemístění areálu technických služeb z centra, neřeší ale kam, protože v současné chvíli MČ nevlastní vhodný pozemek.
2) Rozšíření MŠ je navrženo s maximálním respektem k zachování zahrady. Část nového západního pavilónu bude na pozemku areálu technických služeb, jižní pavilón (směrem do zahrady bude na pilotech). Areál technických služeb zatím musíme zachovat, nemáme ho  kam přesunout.

Mgr. Lenka Kadlecová, 15. 12. 2021
Autor:               
Datum vložení: 2. 12. 2021

Cílem strategického plánu je mimo jiné identifikovat problémy naší městské části a popsat všechna možná řešení. Tedy v některých případech i směny nebo odkup.
Zároveň tvůrci plánu vyjmenovali obtížně splnitelné podmínky, aby tato varianta vůbec přicházela v úvahu.
Architekti za nás nerozhodují, pouze nám předkládají návrhy a nechtějí žádný pominout.

Mgr. Lenka Kadlecová, 3. 12. 2021
Autor:               
Datum vložení: 19. 11. 2021

K současnému návrhu Metropolitního plánu schvalovalo zastupitelstvo MČ Praha Lipence své připomínky dne 25.6. 2018, tedy ještě se starostou panem Popkem a místostarostou panem Čížkem. V těchto připomínkách nebylo napojení na sjezd Zbraslav - střed požadováno.

Současné vedení se s odkazem na schválené připomínky zasazovalo o zachování severní větve obvodové alespoň ve zkrácené variantě. Zároveň jsme byli seznámeni se studií přestavby sjezdu Zbraslav - jih (křížení Strakonické s ulicí Jílovišťskou), který má být zkapacitněn kruhovými objezdy na obou stranách Strakonické ulice.

Dopravní studie Lipenců z ledna 2020 upozornila na možné přetížení lokality Žlábek v případě napojení Lipenců na sjezd Zbraslav - stře d.

Mgr. Lenka Kadlecová, 26. 11. 2021

Užitečné odkazy