...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) v neděli 19.5.2024 od 14:00 do 24:00 hodin.

Dotazy občanů

Na této stránce můžete pokládat dotazy tykající se MČ Praha-Lipence, které vás zajímají. Dotaz bude na stránkách zvěřejněn a odpověď vám přijde na váš e-mail a bude rovněž zveřejněna.

Dotazy na Zastupitelstvo a Radu MČ Praha-Lipence pokládejte zde

Níže vyplňte krátký formulář

Autor: Milan Kirsch
Datum vložení: 17. 5. 2024
Autor: Tomáš Svoboda
Datum vložení: 10. 5. 2024
Autor: Petr Slavík
Datum vložení: 19. 4. 2024

Dobrý den pane Slavík,

co se týče ohraničení páskou se zákazem vstupu kolem stavby „Malé vodní nádrže na pozemcích 2276/19 a 2276/48“, toto je opatření stavebníka v souvislosti s prováděnými stavebními a zemními pracemi z důvodu bezpečnosti osob a po dokončení stavby by měl stavebník toto označení odstranit.

Na základě Vašeho podnětu ÚMČ Praha-Lipence již koncem března 2024 inicioval jednání s ODVŽP Praha 16 a Povodím Vltavy s. p. ohledně rozsahu a způsobu prováděných prací. S dotazy ohledně rozsahu prováděných prací a zabezpečení staveniště se musíte obrátit na  Stavební úřadu na Úřadu MČ Praha 16, pracoviště Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464.

Ing. Petr Jindra,
Autor: Miroslav Mařík
Datum vložení: 18. 4. 2024

Dobrý den pane Maříku,

reaguji na Váš dotaz ohledně vydání povolení na komunikace značené „pouze s povolením MČ Praha-Lipence“.

O podmínkách vydávání povolení rozhodla Rada MČ Praha-Lipence a tyto jsou uveřejněny na webových stránkách MČ Praha-Lipence:

prakticke-informace/potrebuji-si-zaridit/povoleni-k-vjezdu/

Pokud tyto podmínky splňujete bude Vám povolení k vjezdu vydáno.

Ing. Petr Jindra,
Autor: Rudolf Hladík
Datum vložení: 11. 4. 2024

Dobrý den pane Hladík,

K Vašemu dotazu ohledně vydání povolení k vjezdu na komunikaci mezi Dolními Černošicemi a Kazínem, byly Radou MČ Praha-Lipence stanoveny podmínky, za kterých a komu lze povolení vydat. Tyto podmínky jsou uveřejněny na webu MČ Praha-Lipence:

prakticke-informace/potrebuji-si-zaridit/povoleni-k-vjezdu/?ftresult=povolen%C3%AD

Co se týče sekání trávy a starání se  pozemky bezprostředně sousedících tokem Berounky, tak většina jich je v majetku nebo ve správě Povodí Vltavy s. p., který zajišťuje jejich správu a údržbu.

Ing. Petr Jindra,
Autor: Eva Strickerová
Datum vložení: 8. 4. 2024

Vážená paní Strickerová,

děkuji za příspěvek. Předpokládám, že píšete o pozemcích Spolumajitelů, se kterými byla čtvrteční debata, nikoli Natlandu.
Myslím, že podobné pocity, jako máte Vy, sdílí více občanů Lipenců a moje reakce byla na počátku také  podobná. Přirozeně mnozí chtějí zachovat vesnický ráz Lipenců. A změnám se bráníme, zvláště pokud nemají konkrétní podobu.
Faktem ale zůstává, že o zastavitelných plochách v Lipencích rozhoduje Praha. Její současný územní plán obsahuje již nyní velká stavební území s odhadovaným nárůstem počtu obyvatel na celkových šest až osm tisíc ( teď máme tři tisíce obyvatel ). Tyto plochy nelze zredukovat, můžeme jenom omezeně ovlivnit třeba styl zástavby. Dostatečné komunikace a kapacita čistírny odpadních vod jsou samozřejmě podmínkou pro jakoukoli větší výstavbu, stejně jako biokoridor pro průchod zvěře.
Referendum v Lipencích o případné další nové výstavbě není pro rozhodování Prahy nijak zavazující.
Každopádně rozšíření zastavitelných ploch je představitelné jen za podmínky, že bude vybudována  dostatečná veřejná vybavenost pro celé Lipence. A konečné rozhodování může být až nad konkrétním návrhem. Ten zatím zdaleka není.
Další informace můžete najít na www.planetalipence.cz .

Mgr. Lenka Kadlecová,
Autor: Hana Koblasová
Datum vložení: 1. 4. 2024

Děkujeme za dotaz. V ulici Černošická je zadána studie proveditelnosti oddělené cyklostezky a stezky pro pěší. Zpracovává ji ateliér Norm-A, který vyhrál urbanistickou soutěž na Park Soutok.
Pro úzké hrdlo Černošické, tzv. esíčko, zpracovávala studii firma Komprin na požadavek TSK ve spolupráci s Odborem dopravy MHMP, Ropidem a Policií ČR. Zároveň byly zvažovány všechny ostatní alternativy. Uspokojivé řešení zatím nalezeno nebylo.
Dopravě v esíčku by částečně pomohla i realizace Obvodové ulice. Její horní část pod ulicí Na Lhotkách vystaví společnost EXAFIN, projekt propojky do Boudové bude také hrazen EXAFINEM a nyní jednáme s majiteli pozemků pod komunikací. Vlastní realizaci máme zařazenu s prioritou 1 na Odboru investičním MHMP.
Od autora dopravní studie z roku 2021 máme cenovou nabídku aktualizace.  O jejím využití jsme zatím nerozhodli.

Mgr. Lenka Kadlecová,
Autor: Petr Slavík
Datum vložení: 24. 3. 2024

Dobrý den pane Slavíku,

k Vašemu dotazu ze dne 24. března 2024 Vám sděluji, že na vybudování „Malé vodní nádrže na pozemcích parcelní číslo 2276/19 a 2276/48 bylo vydáno stavební povolení ODVŽP ÚMČ Praha 16.

Stavebník však provádí stavbu v rozporu s vydaným stavebním povolením a schváleným povodňovým plánem stavby.

Věc je již řešena s Odborem výstavby, dopravy a životního prostředí MČ Praha 16, stavebním úsekem, úsekem životního prostředí a Povodím Vltavy.

Podle Vámi z dodatečně zaslaných fotografií ohledně oplocení, je zřejmé, že pozemky kde probíhá stavební činnost jsou ohraničeny páskou s tabulemi „Soukromý pozemek, Vstup zakázán“, což není plot ve smyslu stavebního zákona.

Ing. Petr Jindra,
Autor: Reihserová Jitka
Datum vložení: 17. 3. 2024

Dobrý den paní Reihserová,

děkuji za upozornění, harmonogram svozu nebezpečného odpadu který zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy byl doplněn na webových stránkách MČ Praha-Lipence:

prakticke-informace/zivotni-prostredi/odpady/zpravy/harmonogram-svozu-nebezpecneho-odpadu-v-roce-2024-1320cs.html

Veškeré informace ohledně životního prostředí, odpadů atd. jsou k dispozici na webu Hlavního města Prahy:

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/index.html

Ing. Petr Jindra,
Autor: Gabriela Švandová
Datum vložení: 27. 2. 2024

Dobrý den,

děkuji za dotaz a pokusím se situaci nejdříve popsat obecně:
Zahrádkářské oblasti (PZO) definuje územní plán hl.m.Prahy, nikoli počet trvale bydlících občanů. Občané mají právo se přihlásit do nemovitostí s číslem evidenčním v zahrádkářských osadách, ale zároveň by si měli být vědomi komplikací, které s sebou toto bydlení přináší: horší průjezdnost IZS, chybějící kanalizace, nezpevněné komunikace.
Cílem Prahy je chatové oblasti na svém území nerozšiřovat, tj. v PZO nelze stavět nové rekreační objekty, pouze rekonstruovat stávající. Na pozemcích bez budov lze postavit jen "zahradní domky" do 25 m2.
Bohužel Pražské stavební předpisy nepožadují při rekonstrukcích zachování původního materiálu stavby, a tak na místě subtilních dřevěných staveb rostou na Kazíně betonové moderní kostky a těžké míchačky ničí štěrkové cesty. Podobně chybí definice zahradních domků a místo nich často vyrůstají podstatně robustnější stavby. Ohleduplnost majitelů nemovitostí k veřejným cestám a veřejnému prostoru vůbec mnohde úplně vymizela.
A konkrétně k cestě Obsiny: Jedná se o účelovou komunikaci, její zpevnění nechystáme. Po domluvě  můžeme štěrk na opravy poskytnout. Oceňujeme snahu obyvatel udržovat si cestu vlastními silami.

Mgr. Lenka Kadlecová, 1. 3. 2024

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy