...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Bioodpad a komunální odpad

Komunální odpad

S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za komunální odpad.

Plátcem poplatku nadále zůstává vlastník nemovité věci, resp. společenství vlastníků jednotek; poplatníkem poplatku je fyzická osoba mající v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Nově je poplatek stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok. Nastavením jednotné sazby za 1 litr sběrné nádoby je zajištěn princip rovnosti, kdy každý poplatník hradí za 1 litr kapacity sběrné nádoby stejnou sazbu bez ohledu na typ zástavby na území města.

Na území Lipenců se nejčastěji používají nádoby o obsahu 120 litrů a 240 litrů. U 120litrové popelnice nyní zaplatíte 1 560 Kč/pololetí a u 240litrové popelnice 3 120 Kč/pololetí, a to při četnosti svozu 1 x týdně. K přesnému výpočtu můžete využít kalkulačku na webu Magistrátu hl. m. Prahy www.praha.eu v sekci Potřebuji řešit – Životní situace – Poplatky – Poplatky za komunální odpad – Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1.1. 2022).

Živnostenské odpady

Nová odpadová legislativa řadí odpad od podnikatelů do stejné kategorie odpadu jako odpad z domácností, ovšem za podmínky, že se nejedná o odpad z výrobní činnosti. Jen málokterý podnikatel ve skutečnosti produkuje odpad z výroby. Pražské služby proto přeřadily odpad všech živností do komunální kategorie, aby se nutnost reagovat týkala jen malé části klientů.

Bioodpad

Pro plátce za komunální odpad je nádobu na biologicky rozložitelný rostlinný odpad a jeho svoz zdarma. 

Noví zájemci o sjednání této služby mohou požádat o nádobu pomocí formuláře na adrese https://bioodpad.praha.eu. Na této stránce najdete i podrobnější informace o tom, jaký odpad do nádoby patří a nepatří či vysvětlení, kdy je třeba opatřit nádobu zámkem a jak.

Pozor, pokud bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti. Do nádoby nepatří žádné typy sáčků! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky „rozložitelný“ plast.

Jedlé oleje a tuky

V naší městské části máte možnost třídit i rostlinné oleje a tuky. Nádobu na oleje a tuky naleznete u sběrného místa MČ Praha-Lipence za samoobsluhou v ulici na Bambouzku. Dále můžete oleje odevzat na recepci základní školy a při svozu bioodpadu ve velkoobjemových kontejnerech je můžete zanechat u řidiče. Oleje vždy odevzdávejte v PET lahvích na všech zběrných místech.

 

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy