...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Od 5. října 2020 je na území ČR vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.

Od 12. 10. 2020 do 03. 11. 2020 jsou omezeny úřední hodiny ÚMČ Praha-Lipence: Po 13 -18, ST 8-13.

Základní škola

Městská část Praha-Lipence požádala v roce 2017 na základě iniciativy školy o finanční prostředky na vybavení dvou odborných učeben. Projekt s názvem Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha-Lipence byl úspěšný a z operačního programu Praha-pól růstu ČR městská část získala částku 2 000 000 Kč.

Z přidělené částky budou pořízeny názorné didaktické pomůcky pro výuku přírodních věd. Žáci si budou moci na modelech prohlédnout např. stavbu některých lidských orgánů nebo třeba změny v plicích způsobené kouřením. Na resuscitační figuríně se budou učit základy první pomoci. Pomocí modelů z botaniky a zoologie získají lepší představu o tom, o čem se píše v učebnicích. Díky sadě na výuku elektřiny lépe pochopí základy elektrotechniky, např. elektrické obvody, napětí proudu a elektrický odpor, Ohmův zákon, rozdíl mezi vodiči a izolanty apod. Součástí vybavení přírodovědné učebny bude i měřicí systém Pasco, který umožňuje badatelskou výuku přírodopisu, fyziky a chemie. Žáci si v hodinách vyzkouší různé pokusy, ke kterým použijí některý ze senzorů, např. na měření pH, teploty, tepu, senzory napětí, pohybu, magnetického pole a dalších.

Větší část přidělené dotace z výše uvedeného projektu připadne na druhou odbornou učebnu, která bude zaměřena na polytechnickou výuku. Pod tímto odborným názvem, který je v médiích často používán, se skrývá technické vzdělávání. Tedy výuka v dílnách. Dílny budou zařízeny v novém pavilonu, který je právě dokončován. Multifunkční dílenské stoly budou umožňovat bezpečné použití zámečnických svěráků, pokosníků, dorazů apod. Ve skříních budou uloženy pomůcky pro dřevoobrábění a kovoobrábění, ale i další univerzální nářadí pro rozvoj manuální zručnosti. Své dovednosti si v nových dílnách začnou žáci vylepšovat už v září letošního roku.

projekt přístavba zš

Telefon: 257921479
www: https://zslipence.cz
E-mail: info@zslipence.cz
ID datové schránky:
evhmrg7
IČO:
70108145
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 131569379, kód banky: 0800
Úřední hodiny:
Recepce
Pondělí:  7:00 - 17:00
Úterý:      7:00 - 17:00
Středa:    7:00 - 17:00
Čtvrtek:   7:00 - 17:00
Pátek:      7:00 - 17:00
Hospodářka
Pondělí:  7:40 - 8:40
Úterý:      7:40 - 8:40
Středa:    7:40 - 8:40, 13:00 - 16:30
Čtvrtek:   7:40 - 8:40
Pátek:      7:40 - 8:40
Pedagogové: kdykoliv po předchozí dohodě
Adresa:

Základní škola
Černošická 168
155 31 Praha 5-Lipence

Užitečné odkazy