...
Praha - Lipence

GDPR

gdpr

Od 25. května 2018 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR) o ochraně osobních údajů, které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v eropském prostoru.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů je MČ Praha - Lipence, IČ: 00241431, se sídlem K Obci 47, 15531 Praha 5 - Lipence, prostřednictvím orgánu, kterým je Úřad MČ Praha - Lipence,  se sídlem K Obci 47, 15531 Praha 5 - Lipence. Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci Úřadu MČ Praha - Lipence zpracovávají jednotlivé odbory, komise a výbory Úřadu MČ Praha Lipence podle oblastí a kompetencí v souladu s platným organizačním řádem.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Firma: Operátor ICT, a.s.
Telefon: +420 246 030 971
E-mail: dpo@operatorict.cz

  • Pověřenec je kontaktní osobou jak pro jednotlivce (občany), k nimž se osobní údaje vztahují, tak i pro Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem.
  • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a uplatněním práv dle nařízení se obracejte na pověřence, který dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
  • Odpovědnost za vyřízení dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

Zpracování osobních údajů na úřadě MČ Praha - Lipence

  • podatelna Úřadu MČ Praha - Lipence 
  • odpovědná osoba (úředník, odbor) za zpracování podnětu, žádosti
  • příslušná komise, výbor
  • Rada MČ Praha - Lipence
  • Zastupitelstvo MČ Praha - Lipence


Z Rady MČ Praha - Lipence a Zastupitelstva MČ Praha - Lipence (včetně jejich komisích a výborech) jsou zveřejňovány zápisy. V těchto zápisech jsou osobní údaje začerněny.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 39
TÝDEN: 39
CELKEM: 51383

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Užitečné odkazy