...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

VÝSTRAHA ČHMÚ:

VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí) od úterý 28. 6. 2022 20:00 hodin do středy 29. 6. 2022 06:00 hodin a od středy 29. 6. 2022 12:00 hodin do čtvrtka 30. 6. 2022 03:00 hodin

POVODŇOVÁ BDĚLOST (nízký stupeň nebezpečí) od úterý 28. 6. 2022 20:00 hodin do středy 29. 6. 2022 10:00 hodin

SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) ve středu 29. 6. 2022 od 06:00 hodin do 12:00 hodin

Postup při žádosti o změnu územního plánu

Formuláře pro podání podnětu na změnu ÚP:

 1. Orgány státní správy, městské části a hl.m.Praha mohou podat podnět na pořízení změny přímo MHMP odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
 2. Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny nachází.
 3. Postup při podání podnětu na pořízení změn fyzickými a právnickými osobami musí splňovat následující podmínky:
  1. Podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné provést pouze písemnou formou. Bude obsahovat identifikaci území, kterého se navržená změna týká, a popis navrhované změny a její podstaty.
  2. Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti:
   • Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj.výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
   • Identifikace území, jehož se navržená změna týká  (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází). ); 
   • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.
   • Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
   • Snímek  katastrální mapy.
   • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.
   • Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000.          
 4. V případě podání podnětu na pořízení změny územního plánu, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.
 5. Rada HMP jednou až dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 223
TÝDEN: 615
CELKEM: 352422

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy